Частните университети в страната подкрепят реформата в образованието

Асоциацията на частните висши училища в България, която обединява 10-те най-големи частни легитимни университети и колежи, застава зад приетия на първо четене в парламента Закон за развитие на академичния състав.
Те са категорични, че идеята на министър Сергей Игнатов за отпадане на централизирано присъждане на научни степени и звания не само ще реформира образователната система, но ще предостави на висшите училища и нови възможности, повече отговорности и академична автономност.
За постигане на международна конвертируемост трябва да се изградят университетски мрежи и платформи за научна и изследователства дейност. Има нужда от нови системи за интернационализация на образователните услуги и концепции за обучение през целия живот.