Чуждестранен интерес към ремонта на виадуктите

Чуждестранен интерес към ремонта на виадуктите

 Общо 10 компании подадоха офертите си за ремонта на трите виадукта от АМ „Тракия” и АМ „Хемус”. На 5 юни т. г. Агенция „Пътна инфраструктура” обяви процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка за „Определяне на изпълнител за проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на три виадукта при км 61+327 и км 67+027 на АМ „Тракия” и при км 30+874 на АМ „Хемус“.Интерес към конкурса са проявили и две германски, една италианска, френска и руска фирми, заради което срокът за подаване на ценовите предложения беше удължен с десет дни - до 26 юни. Компаниите ще бъдат оценявани на базата на опита, който имат и техническите им параметри, но на практика обаче изпълнителят ще бъде избран по най-ниска цена за изпълнение. Най-рано ремонтът на трите моста щезапочне в началото на август и ще продължи около година. Укрепването на вуадуктите няма да затрудни движението по двете автомагистрали, тъй като двете ленти ще бъдат затваряни поетапно. 66 моста в страната, строени през повече от 30 години, са в критично състояние. По изчисленията на Министерството на финансите за ремонта им ще са нужни 200 млн. лева.

Facebook коментари