fbpx Цветанка Калфин, ръководител отдел Европейски фондове и програми Делойт ООД: Предимствата на Оперативните програми не трябва да се подценяват от българския бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Цветанка Калфин, ръководител отдел Европейски фондове и програми Делойт ООД: Предимствата на Оперативните програми не трябва да се подценяват от българския бизнес

Цветанка Калфин, ръководител отдел Европейски фондове и програми Делойт ООД: Предимствата на Оперативните програми не трябва да се подценяват от българския бизнес

етикети

Всяка фирма може да подготви проект
с помощта на професионален консултант и да кандидатства за финансиране по Оперативните програми на ЕС. Преди да
се предприеме тази стъпка е необходимо да са съставени краткосрочен и дългосрочен план на фирмата.задължително е мениджмънтът да има ясна визия за развитие. Възможностите, които дават Оперативните програми на ЕС, не бива да се пренебрегват от българските бизнесмени. Това споделя Цветанка Калфин пред сп. Твоят БИЗНЕС. Ето и нейното мнение по най-често задаваните въпроси на фирмите, относно изготвянето на проекти.

Г-жо Калфин, фирми, от какъв мащаб, могат да кандидатстват с проекти?
- Различните Оперативни програми подпомагат различни по големина фирми. Например по наскоро обявеното събиране на предложения за кандидатстване по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Приоритетна ос 2.1 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Операция 2.1.2 “Технологична модернизация на предприятията”, за бенефициенти се допускаха само малки и средни фирми, докато по ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” - малки, средни и големи фирми. В Насоките за кандидатстване за всяка обявена схема са отбелязани критериите за допустимост
на водеща организация, партньори,
проекти и дейности, разходи.

Как да открият “вярната” консултантска фирма, която да подготви техния проект?
- Аз бих отишла по-далеч - как да открият вярната консултантска фирма, която да им предложи техния проект, да им помогне в разработването на документите за кандидатстване и да им съдейства в процеса на реализация на проекта. Защото не е по силите на една фирма, чиято основна дейност е производство или търговия например, да отдели ресурс за детайлно проучване на всички Оперативни програми и възможностите, които дават те. Тук е ролята на консултантската фирма. Ние в Делойт България имаме отдел, който се занимава единствено и само с тази материя - консултации по възможно финансиране по Оперативните програми на ЕС.

Как се формира хонорарът за консултантската фирма?
- Най-общо има три начина за формиране на хонорари за консултантски услуги - обща сума за определен набор услуги, твърда сума плюс процент от полученото финансиране, или хонорар на час, изразходван от консултанта. Ние сме възприели и трите начина на ценообразуване за различните услуги, които предлагаме. За изготвяне на детайлен анализ и предложение за финансиране на проект от ОП практикуваме първия метод. За подготвяне на документите за кандидатстване - втория метод. За извършване на одит, изготвяне на доклади по време на изпълнението на проекта - третия метод. Този тип ценообразуване е приемливо и справедливо и за двете страни - клиент и консултант.

Смятате ли, че има достатъчна информираност за предстоящите проекти от ЕС, които касаят България?
- От моя личен опит смея да твърдя, че няма достатъчно информираност нито в частния, нито в публичния сектор. Темата за финансирането по Оперативните програми на ЕС е много модерна и широко експонирана в публичното пространство, но все още с политическа риторика. На бизнеса му липсва достатъчно практическа информация. И тук аз виждам още една от важните задачи на консултантските фирми - да информират и предлагат схеми за финансиране на практически реализуеми проекти.

Facebook коментари