fbpx Да инвестираме ли и кога? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Да инвестираме ли и кога?

Инвестиция, Да инвестираме! От различни източници напоследък все повече се чува този призив и още повече се препоръчва. Изтъкват се предимства, посочват се ползи, а начините за инвестиране се представят като най-разнообразни. Инвестицията, обаче, може да не е толкова просто начинание. И то не е, въпреки всичко. Това се обуславя не само от рисковете от загуба, а още много преди това. Ако не отговорим на 2 важни въпроса може изобщо да не стигнем до инвестиция.

1. Да инвестирам ли?
2. Кога?

С даването на положителен отговор на първия въпрос, половината път е извървян. Остава да се даде отговор на втория. На тази част ще отделим повече внимание.Отговорът на въпроса кога да направим нашата инвестиция е може би най-трудната част, защото тя пряко определя момента на инвестиция и размера на инвестираната сума.Професионалните инвеститори и трейдъри използват основно 2 подхода, преди да предприемат каквито и да е действия. Тези 2 подхода взаимно се допълват, а защо не и обуславят. Разбира се, всеки един от тях може да бъде прилаган самостоятелно, но прилагани заедно дават повече увереност в решенията.

Фундаментален анализ

Фундаменталният анализ е това, върху което вземаме решенията – факти, тенденции, показатели, политика, пазари, икономики и т.н. Как бихме могли изобщо да си помислим за инвестиция, ако не познаваме най-малкото средата или актива, в който бихме инвестирали. Сега е особено популярно и модерно различни инвестиционни ентусиасти да се впускат в инвестиционни авантюри, само защото „ и други го правят, и печелят“. При подобен подход загубите са с прилична доза вероятност за реализиране.

В ежедневието си, за по-обикновени или по-сериозни въпроси, ние анализираме – дори и да не го осъзнаваме. Било за това дали да си купим жилище или да живеем под наем, да закупим ли нов автомобил или втора употреба би ни свършил работа, струва ли си да си сменим телефона, да си купим ли дадена дреха, да предприемем ли пътуване и много, много други подобни примерни. И така, ежедневно ние наистина постоянно анализираме, претегляме плюсовете и минусите, правим допускания за бъдещето, съпоставяме с настоящето. Казано накратко ние търсим стойността (материална, финансова, емоционална) на това, което анализираме.

По отношение на инвестиция на финансовите пазари това поведение е повече от задължително, особено щом се касае за нашите средства и немалката вероятност да претърпим загуби, понякога в размер на 100%. Ето защо фундаменталният анализ би било добре да бъде в основата на изграждането на нашите инвестиционни стратегии и инвестиционни решения.

Вземането на решение за инвестиция не е най-лекият процес и той трябва да почива върху доказателства, че даденият актив е стойностен (да се направи оценка не само по същност, но и като моментна цена). В хода на фундаменталния анализ, за да получим отговор на това, ще е нужно да анализираме като минимум следните направления:

• Глобална и локална икономическа обстановка и най-вече основните нейни индикатори;
• Отрасълът на компанията, която ни интересува;
• Самата компания - размер, клиенти, финансова и счетоводна информация, мениджмънт дори;
• Факторите, влияещи на пазарите - икономически, политически, поведение на потребителите;
• Конкуренцията - компанията, колкото и да е уникална, рано или късно среща конкуренция;

Този списък, видно, е крайно ограничен и неизчерпателен. Той дава само насоката от къде да се започне и накъде да се продължи. Разбира се, всяко едно от тези направления може да бъде развито в дълбочина. Колкото повече информация, толкова по-обосновано решение. Когато преминем през всички тези много на брой, по-дребни анализи ние трябва да получим отговор на това колко реално струва разглеждания актив.

В терминологията на инвестирането и оценката на стойността на един актив ще срещнете понятията „надценен“ или „подценен“, справедлива, реална цена. Те не бива да будят допълнителни въпроси, защото са ясни – реалната цена на актива може да е под текущата (надценен) или над текущата (подценен). Имаме ли вече тези първи отговори, се приближаваме още до момента, в който ще можем да вземем решение да купим или продадем актива (ако вече го притежаваме). Тук на помощ идва т.нар. „технически анализ“.

Технически анализ

Техническият анализ накратко ни „казва“ кога да предприемем действие – да купим или да продадем. Неговата цел е не толкова да се навлезе в детайлите и не е толкова обхватен като фундаменталния. Техническият анализ предполага по-краткосрочно проследяване на тенденциите. Основно се базира на минали събития и върху тях се правят допускания за бъдещето. Чрез фундаменталния анализ също се правят допускания за бъдещето, но те са базирани на други показатели и фактори и периодът, за който се формира очакване, е значително по-дълъг.

Ако можем някак да обобщим тази разлика трябва да кажем, че фундаменталният анализ „гледа“ далеч в бъдещето, като се базира на настоящето, а техническият анализ предвижда само няколко крачки напред, като отчита миналото.

Върху какво е базиран техническият анализ?

Ако сте любители на статистиката, математиката, финансовото моделиране, това е Вашият анализ. Той не само няма да Ви уплаши, но освен, че ще Ви бъде полезен, ще е и не по-малко интересен. Както казахме по-горе, техническият анализ „разчита“ на миналото, за да „предскаже“ бъдещето. Използването на различни математически и статистически модели в него съвсем логично поставя такова изискване. Който някога е имал допир до каквото и да е моделиране, знае че то е невъзможно без критична маса от данни. Моделите се базират на тях и колкото повече са данните, толкова по-точни са анализите/прогнозите, а от там и действията. От тази гледна точка е закономерно техническият анализ да се базира именно на минали събития и се правят допускания за бъдещето. Трябва да познаваме миналото, за да предвидим бъдещето, образно казано.

Говорейки за точния момент за действие е нужно да отчетем, че когато става дума за актив, е естествено сигналът за това да е подходящата цена. Ето това се цели с техническия анализ – да се прогнозира в каква посока ще поеме тя и достигайки я, инвеститорът да предприеме съответното действие. В този случай техническият анализ отлично допълва оценката от фундаменталния. Когато на база фундамент е установена реалната цена и къде се намира тя в момента (под или над пазарната), техническият анализ дава отговора накъде се движи. За простота, движението на цената може да бъде интерпретирана примерно така:

• Растяща към реалната
• Растяща над реалната, респ. обратните тенденции
• Намаляваща към реалната
• Намаляваща под реалната

Разбира се възможно е и да липсва ясно изразена тенденция или да е трудно определима, когато цената по-продължително време се задържа около определено ниво (без значение какво е то спрямо реалната цена на актива) или пък твърде много флуктуира.

Как се извършва техническият анализ?

С графики. Докато фундаменталният анализ е базиран предимно на първични финансови и икономически показатели, то техническият е базиран предимно върху графичното изобразяване на движението на цената на актива. Видовете графики, индикаторите и показателите свързани с този анализ са най-разнообразни, но няма да ги разглеждаме сега, защото самите те могат да са отделна тема.

Кой от двата анализа да прилагаме?

И двата. Така е най-добре. Макар и съвсем схематично представени, може би става ясно, че ако желаем най-добри резултати, е препоръчително да използваме и двата вида анализ. Единият ще ни даде реалната цена на актива, а другият – посоката на цените (пазара) спрямо тази цена. Единият приключва, когато бъде установена справедливата цена, а другият – започва от нея.

Лесно ли се прилагат двата вида анализ?

И да, и не. Това е толкова относително, колкото да кажем лесно ли се управлява автомобил. Както всичко останало, така и анализът се отдава повече на едни и по-малко на други. Точно както с управлението на автомобил – колкото са по-малко уменията, толкова по-голям е рискът от катастрофа. За това, ако сами не можем да се справим с тези видове анализи, по-добре тогава да се доверим на професионалисти. Да, възможността да опитаме да спечелим от финансовите пазари винаги е блазнеща, но винаги трябва да помним, че всяка неопитност обичайно се „наказва“ със загуба на пари.

За да не звучи демотивиращо, всеки може да тества сам себе си как се справя с фундаментален и технически анализ, като използва възможностите за търговия с виртуални пари. Разнообразието от платформи, предоставящи това, изобщо не са малко. Едва след като се убедите в способностите си, тогава преминете към реални инвестиции.