fbpx България е добра дестинация за инвестиции според членовете на Френско-българската търговска камара | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

България е добра дестинация за инвестиции според членовете на Френско-българската търговска камара

В Посолството на Франция беше представено проучване на бизнес средата в България, проведено сред членовете на Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и съвместно разработено с изследователска агенция „Ипсос“, като част от проекта „Бяла книга за България“ на ФБТИК и Съветниците по външна търговия на Франция в България.

Като цяло данните показват положителна оценка на България като инвестиционна дестинация. Разглеждайки икономическата ситуация в страната към момента, половината от отговорилите смятат, че тя е задоволителна. Висок е делът на тези, които я определят като добра (3 от всеки 10 фирми). Заедно с това очакванията за бизнес годината са тя да остане стабилна. Една трета смятат ще ситуацията ще се подобри.

Подобно на мнението през 2019 г. почти 7 от 10 представители на запитаните компании членове на Камарата отговарят, че със сигурност или по-скоро биха инвестирали в новонает персонал. Една пета от компаниите имат намерение да запазят настоящата численост на персонала. Намеренията за инвестиции в обучението на персонала са ясно изразени - 81% от отговорилите възнамеряват да инвестират в обучителни програми за служителите на фона на едва 15%, които по-скоро или със сигурност не планират подобна инвестиции. По отношение на плановете на компаниите за инвестиции в сгради, машини, оборудване и съоръжения, резултатите са относително балансирани, все пак с превес на тези, които смятат да инвестират (3%).

Запитани за очакваното влияние от въвеждането на еврото върху българската икономика, отговорилите стават по-позитивно настроени с времето и едва една четвърт е делът на скептиците.

Малко над половината са посочили, че срещат трудности (56%), като на челно място спонтанно посочват липсата на квалифицирана работна ръка, въпреки относително позитивната оценка за нивото на квалификация на работната сила в страната. След това се нареждат бюрокрацията, несигурната регулаторна рамка и неефективността на административните услуги в България. Корупцията, която в предходни периоди е била посочвана по-често като трудност, се споменава по-рядко в тази вълна, от едва 13% от участвалите фирми. Но тази година за пръв път се споменават трудности като политическа нестабилност (23%), увеличаващата се стойност на труда (13%) и ограничената или липсваща дигитализация на някои услуги.

7 от 10 компании са се установили в България чрез директни инвестиции, а една пета – чрез придобиване на местна фирма. Малко над една трета от запитаните са имали местен партньор при настаняването си.

При създаването на компанията в България запитаните споделят, че началото е било относително лесно. 1 на всеки 5 фирми е по-скоро неутрална в преценката си, а едва 13% смятат, че началото на бизнеса им в България е било трудно.

По отношение на наемане на персонал първоначално, обаче, мнението е малко по-различно – за две от пет компании процесът е бил труден и малко под една трета от участниците смятат, че рекрутирането на персонал е било в някаква степен лесно.

Преобладаващата оценка за инвестицията в България е, че тя е печеливша към момента. На челно място се споменават и добри впечатления от професионалните умения на българите. Една трета споделят, че компаниите им е постигнала целта си по отношение на присъствие на местния пазар. На шесто място се появява отново бюрокрацията като трудност при правенето на бизнес в България.

Като цяло добрите впечатления кореспондират и с високата степен на припокриване на очакванията на френските фирми. Почти 9 от 10 от тях смятат, че проектите им за България са в синхрон с очакванията. Също, близо половината от запитаните са съгласни с твърдението, че България предлага благоприятни условия за създаване на регионален офис на Балканите. Плюсовете на страната ни за това са членството ни в Евросъюза, добрата квалификация на служители и благоприятното геополитическо разположение.

4 от 5 членове на Френско-българската търговска и индустриална камара подкрепят различни инициативи, като най-често това са дейности в сферата на образованието или подкрепата на каузи за хора в неравностойно положение. Две от пет компании подкрепят и култура, подкрепа на деца, околна среда.

Френско-българската търговска и индустриална камара обединява повече от 300 компании, сред които фигурират френски, български и международни предприятия. Организацията представлява френската предприемаческа общност в България и обединява френските и български предприятия и предприемачи около една обща цел в полза на развитието на икономическите и търговски връзки между България и Франция.