fbpx Да построиш семеен хотел от приказките | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да построиш семеен хотел от приказките

Сигурно много от вас, когато посетите някой уютен, семеен хотел някъде из България, изведнъж ви се приисква и вие да си имате едно такова хотелче. Отстрани изглежда толкова приятно... Но за да се влезе в хотелиерския бизнес с построяване на семеен хотел или пригодяването на къща за тази цел, трябва предварително да са ясни две неща: как семейната фирма ще финансира построяването на хотела (или пригодяването на къщата) и какъв продукт ще се предлага (как ще се позиционира хотелът).

Първият въпрос има два възможни отговора: собствени средства или привлечени. Разбира се, възможна е и комбинация от двете форми или намиране на съдружник за споделяне на риска, а в най-добрия случай може да се намери и частично безвъзмездно финансиране.

Когато предприемачът или група от предприемачи, които решават да оформят съдружие, влагат собствен капитал за стартиране на хотелски бизнес, успехът на начинанието зависи изцяло от тяхната собствена преценка и носят отговорност единствено пред себе си за възвръщаемостта на инвестицията. Това, в никакъв случай не прави тази инвестиция по-малко рискова в сравнение с инвестирането на привлечени средства. Разбира се, при кандидатстването за банков кредит има известни условия, поставени от банката, с които предприемачът трябва да се съобрази, но и в двата случая изготвянето на кратък бизнес-план и прогноза за приходите и разходите ще дадат отговори, свързани както с успеха на бизнеса, така и с неговите рискове.

Едва ли има унифицирано правило за това, колко бързо трябва да се възвърне инвестицията и какъв да бъде процентът възвръщаемост. Тези показатели могат да варират и много често зависят от рисковия профил на инвеститора.

За Европа вътрешната норма на възвръщаемост за хотелския бизнес варира между 12% и 16% на година

Най-простият метод за определяне на това до колко привлекателна е една инвестиция, е изчисляването на броя години, необходими за възвръщане на първоначално вложените средства. Колкото по-кратък е този срок, толкова по-привлекателна е инвестицията. Друг популярен метод, използван за оценката на инвестиция в хотелски бизнес, е съотношението между приходите и пазарната стойност на хотела.

Често пъти търсенето на професионална консултация при взимането на решение за стартиране на хотелски бизнес е пренебрегвано, но то може много да помогне за успешния старт. Наред с проучването на мястото, където ще бъде построен хотелът, проучването на конкуренцията, определянето на броя стаи, определянето на услугите, които ще се предлагат има и няколко показателя, чието изчисляване и анализиране е от съществено значение: средна цена на стая, средно ниво на заетост, среден разход за стая и др.

За да се получи успешен бизнес, подготвителната работа трябва да е много добре свършена. В случая с хотелиерството трябва внимателно да се прецени къде ще бъде построен хотелът, каква категория ще бъде и за какъв тип туристи ще е основното му предназначение, т.е. какви допълнителни услуги ще предлага. Задължително е собственикът и бъдещ мениджър да се запознае с нормативната уредба, която касае този бизнес. Основните регламенти са тези регулиращи търговската дейност, строежа и експлоатацията на сгради, хигиената, категоризацията и т.н.

При функционирането на хотела трябва всеки месец да се подават данни за настанените туристи в общината. На тази база се заплаща туристическият данък и се води статистика на национално ниво.

Един от основните закони, с който ще се сблъска бъдещият мениджър, е Законът за туризма и наредбите към него

Тъй като в момента говорим за семейните хотели, трябва да се има предвид, че съгласно този закон „семеен хотел е сграда в архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или обвързан с историята му, с капацитет от 5 до 20 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва хотелиерска дейност. Обектът се стопанисва от домакини или от нает персонал, които предоставят персонално обслужване на гостите. Семейният хотел има поне едно заведение за хранене и развлечение“.

Както всички останали места за настаняване на туристи и семейният хотел трябва задължително да се категоризира. Категорията, която може да получи, е от една до три звезди и се определя от кмета на общината на базата на подадено заявление от собственика и последващо решение от общинска експертна комисия. Изискванията и процедурите са подборно описани в Наредба за категоризиране на местата за настаняване към Закона за туризма. Добре е бъдещият собственик на семеен хотел да се запознае с тази наредба предварително.

следва продължене