fbpx Дейност и състояние на нефинансовите предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия

Националният статистически институт проведе за четвърти път през юли кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху засегнатите сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 34.4% посочват, че през юни са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с май, 43.2% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 22.2% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 35.9% от предприятията в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията, както и за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ този относителен дял е 35.6%, а за строителството - 37.2%.

По отношение на наетия персонал 21.4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ - 15.5%, и „дистанционна форма на работа“ - 12.7%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са извършили 11.1% от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец 92.8% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.3%, че ще преустановят временно дейността си, а 2.1%, че ще прекратят дейността си.