fbpx Динамика при офис имотите през 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Динамика при офис имотите през 2012 г.

Трудна, но активна ще бъде следващата 2012 година за пазара на бизнес имоти според прогнозата на консултантската компания Forton International. Очакванията на експертите са по-скоро позитивни и са породени главно факта, че участниците на пазара са вече приспособени към настоящите кризисни условия.

Могат да се направят няколко различни сценарии за развитието на европейската и световна икономика предвид дълговата криза и големите бюджетни дефицити на някои от големите държави в Европа. Предвид информацията, че еврото ще бъде спасено, консултантите очакват по-скоро положителни тенденции на локално ниво. Фактът, че България контролира разходите и предлага благоприятна данъчна среда, създава усещане в инвеститорите, че страната е стабилна и подходяща за outsourcing на определени дейности и инвестиции с цел намаляване на производствените разходи. Най-вероятно поради това в последно време ставаме свидетели на по-голям интерес от страна на чуждестранните инвеститори за базиране на производствени и ремонтни мощности както и за откриване на outsourcing центрове. В тази връзка България може да спечели от глобалната тенденция за намаляване на разходите.
Въпреки неяснотата по отношение на наличието на банково финансиране за по-големи проекти, има значителен финансов ресурс, натрупан във фондове и компании, който трябва да бъде инвестиран. Страната ни е подходяща за привличане гръцки и руски инвестиции.
Освен това на пазара виждаме големи проекти в процес на изграждане, които най-вероятно ще бъдат завършени и отдавани под наем. Заедно с това има и доста изтичащи договори, които трябва да бъдат предоговорени именно през 2012 г.

Най-динамичен от всички сегменти ще бъде пазарът на търговски площи. Шест търговски центъра са обявени в строеж и се отдават под наем, а 3 от тях са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени през 2012 г. Два от тях ще бъдат в столицата, нов търговски център ще има и в Бургас. Очаква се те да предложат на пазара площи в сектора на т.нар. “lifestyle” тенденция, наложила се при маркетирането на молове през последната година - казано иначе - ще се предлагат повече места за отдих и забавление, ресторанти, киносалони и кафенета.

Появата на сериозен обем нови площи през 2012 г. ще предложи голям избор на наемателите и ще затвърди тяхната водеща роля в процеса на преговорите.
Специалистите очакват да има раздвижване и на пазара на офиси. То ще бъде резултат основно от стремежа за оптимизация на разходите от страна на компаниите след изтичането на 5-7 годишните договори за наем.

Тенденцията за релокация, която беше основна тема за наемателите през последните две години, най-вероятно ще се запази. Наемателите да продължат да търсят по-добро качество на офис на по-добра цена. Според анализи разходите за наем и поддръжка на офис могат да се оптимизират с до 25% като заедно с това наемателите ще се радват и на значително по-качествени офис площи в нови, модерни сгради.

Положителни очаквания имат и експертите по индустриални площи. Този пазар е силно зависим от икономическата ситуация в Европа през предстоящата година. Като резултат от кризата редица компании от Стария континент решиха да изнесат в чужбина част от своите дейности. В следствие на това се очаква увеличение на леките производства в страната ни и съответно на сделките за индустриални площи. Ще продължат и други две тенденции - изграждане на собствени логистични центрове и/или изграждане на площи според нуждите и изискванията на конкретния наемател (built-to-suit).