fbpx Дистрибуторският бизнес с хардуер и софтуер ще е изправен пред рискове през 2011 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дистрибуторският бизнес с хардуер и софтуер ще е изправен пред рискове през 2011 г.

Дистрибуторският бизнес на компютърен хардуер и софтуер в България, който в недалечната 2000 година имаше под 400 души персонал и под 70 млн. долара оборот, десет години по-късно прехвърли границите от 1,000 служители и половин милард, премина през втора поредна трудна година, сочат последните прогнозни данни на агенция CBN-Pannoff, Stoytcheff & Co.

В масива на агенцията се наблюдават показатели освен за приходи и пазарен дял за последните три години на всичките 32 дистрибуторски компании, а също и за продажбите на стоки, брутен марж, оперативен разход, брой служители, приход на служител, възнаграждения, складови наличности, вземания от клиенти, задължения към доставчици.

Окочнателните данни на агенцията за 2009 показват намаление на пазарния дял за 14 компании, срещу 8 с ръст. Макар и да има логични обяснения, изненада са данните за средните годишни възнаграждения на служител в сегмента, които през 2009 година са отбелязали покачване, въпреки драстичния спад в приходите.

От 38 компании в бизнеса с дистрибуция на технологичен хардуер и софтуер, 2011 посрещат десет по-малко. Прогнзоите на CBN за 2011 и 2012 са за продължаващо намаление на участниците в този пазарен сегмент.

Кризата, лошото планиране на бизнеса са причини, които през 2011 е възможно да предизвикат големи международни компании – ИТ вендори да сменят дистрибутори или да увеличат броя им, което би поставило в риск оцеляването на някои фирми в сегмента. Годината ще е първата по рода си от началото на ИТ пазара в страната, в която решаващи фактори за оставане в бизнеса и запазване на пазарните позиции на всеки един участник в дистрибуция на компютърен хардуер и софтуер ще са най - точното планиране и най - ефективния мениджмънт.