fbpx Дистрибуторският ИТ бизнес със сериозни загуби | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дистрибуторският ИТ бизнес със сериозни загуби

Бизнесът с дистрибуция на компютърен хардуер, софтуер и консумативи, по данни на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co през 2011 година е генерирал приходи, които
са по-малко с цели 28,1 % спрямо пред кризисната 2008, а 5 компании са напуснали бизнеса. Такива са данни на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co според наскоро приключилото нейно пазарно изследване.

Притиснат от спадащата покупателна способност на населението, намаляващите инвестиции на бизнеса и държавата в хардуер и софтуер, политиката на някои от големите световни ИТ производители най-вече на портативни компютри, да сключват директни договори с ритейл веригите, 28-те опериращи компании в ИТ дистрибуторския бизнес в България продължават да се борят с много сериозни предизвикателства. Едни от най-сериозните са, че маржовете достигат вече и под 1 %, в условия на четири поредни години на спадаща производителност и три години ръст за възнаграждения, отпадането зад борда става все по-възможно.

Според анализаторите на агенцията бизнес сегмента върви към окрупняване и към много сериозно разместване на позиции. Все по-решаващи ще стават подобряване на комуникациите с дилърите, изключително прецизно и бързо планиране на доставките, склада, маржа и кредитните линии, cash-flow мениджмънта както и информационната политика.