fbpx До 2025 г. около 80% от компаниите ще се откажат от собствените дейта центрове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
не

До 2025 г. около 80% от компаниите ще се откажат от собствените дейта центрове

Дигиталната революция променя изискванията на днешната мрежова среда, а оптичната инфраструктура до дома, мобилните комуникации, облакът, интелигентните градове и сгради, както и широката гама от дигитални приложения изискват огромен капацитет за трафик на данни, който ще продължава да се развива все така динамично през следващите години.

„Съвременните мрежи трябва да се проектират спрямо нужди, на които ние все още не сме станали свидетели. От съществено значение е във всеки проект и на всяко мрежово ниво да се планират и изграждат инфраструктури за огромни обеми от данни и за трафик на същите тези данни, които във всеки един момент са надеждно защитени и се достъпват незабавно“, сподели Андреас Рюселер, СМО в швейцарският мрежови производител R&M, който събра в София ИТ мениджъри, фасилити мениджъри и проектанти, за да представи тенденции и новости в развитието на интелигентните сгради, работните пространства и локалните центрове за данни.

Прогнозите на световния мрежови производител сочат, че обширните инвестиции в развитието на оптиката ще се изплащат само в дългосрочен план, което налага проектантите и мрежовите оператори да избират висококачествени и дълготрайни продукти. Скъпите и широко използвани днес оптични кабели не би следвало да се подменят след няколко години, само защото не са били измерени и проектирани правилно, убедени са експертите на R&M.

Тенденции като интелигентния бизнес, интелигентното производство, интелигентния град и интелигентното строителство  носят потенциала да въведат Интернет във всички сфери на живота и да увеличат многократно количеството цифрова информация, която хората генерират в дългосрочен план.

Проучванията сочат, че днес обемът на данните, генерирани на ден, е в размер на 2,5 трилиона байта, а близо 90% от наличната в света дигитална информация е създадена през последните 2–3 години. Според прогнозите пазарът на виртуалните приложения и добавената реалност (Augmented Reality) ще нарасне с 670% до 2022 г., достигайки 209 млрд. долара. Броят на интернет потребителите се увеличава със 7% годишно, а социалните медии набират 11 нови потребители всяка секунда. Всички тези трендове в различните сектори потвърждават само дългосрочните очаквания на R&M за развитието на комуникационната свързаност и за огромното й значение при планирането и изграждането на интелигентните сгради и офиси. Това оказва и пряко влияние върху промените в изискванията към съвременните офис пространства и работната среда, което от своя страна рефлектира и върху индивидуалното работно място, имащо нужда от максимална гъвкавост.

Дигиталният начин на живот оказва влияние върху пазара на центрове за данни и неговия възходящ ръст. Налице е все по-голямо търсене на устройства за съхранение, изчислителна мощност, пренос и анализ на данни. Според проучване на CNCF, използването на облака в периода от март до ноември 2018 г. е нараснало със 135% само в Азия. Това е основната причина, поради която доставчиците продължават да инвестират значително в центрове за данни с хипермащаб и в колокационни центрове, както и в ИТ оборудване и окабеляване.

Данните в световен мащаб сочат, че инвестициите в тази област нарастват с около 9% годишно. Според проучване на Dell'Oro, центровете за данни вече преминават към 40 и 100-гигабитово Ethernet поколение, а Ethernet Alliance и IEEE започнаха да проправят пътя за 800-гигабитови и 1,6-терабитови Ethernet мрежи. В същото време прогнозите на Wintergreen Research са, че обемът на пазара на хипермащабни центрове за данни ще се утрои, достигайки 360 милиарда щатски долара до 2023 г. От Synergy Research Group пък очакват броят на мегацентровете за данни в света да надхвърли 600 до 2020 г. Днес центровете за данни са около 450 и се управляват предимно от гиганти като Alibaba, Amazon и Apple.

Според Gartner, до 2025 г. около 80% от компаниите ще се откажат от своите собствени дейта центрове, като ще изнесат на аутсорсинг преработката и съхранението на данните. Експертните прогнози сочат, че периферните центрове за данни ще започнат да играят ролята на междинно хранилище и точка за агрегиране на данните. Те ще поемат работните процеси, облекчавайки натоварването на мрежите и големите центрове за данни. В тази връзка стратегията на R&M за периферните центрове за данни е да подкрепя ускорената разработка на компактни решения в това направление съвместно със своите клиенти. Експертите на компанията прогнозират по-скоро възникването на симбиози, вместо строго разделение между облака и периферията, от които печеливши ще бъдат клиентите.