До 2038 г. персоналните дигитални асистенти ще бъдат обучени, за да отговорят на нуждите ни

Според последните проучвания на Майкрософт, въпреки че технологиите се развиват и създават изключителни възможности за професионално развитие, едва 42% от момичетата заявяват, че обмислят кариера в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологии, инженерство и математика). Сред обясненията за тази тенденция е фактът, че 60% от респондентите смятат, че жените, работещи в областта на STEM, биват дискриминирани.

Друг ключов фактор за това дали момичетата проявяват интерес към STEM е наличието на модел за подражание. Изследване на Майкрософт, публикувано през 2018 г., сочи, че броя на момичетата, които развиват интерес към STEM, почти се удвоява, когато имат модел за подражание  -  26% от момичетата без ролеви модели отчитат интерес към STEM в сравнение с 41% от респондентите, които заявяват, че имат модел за подражание. Тенденцията се простира извън класната стая, като 51% от момичетата, които имат модел за подражание, обмислят бъдеща кариера в STEM.

За повече познания по темата, петнадесет български момичета взеха участие в първата международна Майкрософт конференция, която цели да повиши информираността сред момичета в гимназиална възраст относно значимостта и бъдещето на технологиите в областта на изкуствения интелект.

В Майкрософт вярват, че изкуственият интелект ще ни помогне да направим повече с един от най-ценните ни активи - времето. До 2038 г. персоналните дигитални асистенти ще бъдат обучени, за да отговорят на нуждите ни, да ни помагат да управляваме графика си, да ни подготвят за срещи, да общуваме и да управляваме автомобили. Извън влиянието на AI върху личния ни живот, съвременните технологии ще дадат възможност за прогресивен напредък в области като здравеопазването, селското стопанство, образованието и транспорта. Това вече започва да е случва по впечатляващ начин.