fbpx До 2038 г. персоналните дигитални асистенти ще бъдат обучени, за да отговорят на нуждите ни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До 2038 г. персоналните дигитални асистенти ще бъдат обучени, за да отговорят на нуждите ни

До 2038 г. персоналните дигитални асистенти ще бъдат обучени, за да отговорят на нуждите ни

Според последните проучвания на Майкрософт, въпреки че технологиите се развиват и създават изключителни възможности за професионално развитие, едва 42% от момичетата заявяват, че обмислят кариера в STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологии, инженерство и математика). Сред обясненията за тази тенденция е фактът, че 60% от респондентите смятат, че жените, работещи в областта на STEM, биват дискриминирани.

Друг ключов фактор за това дали момичетата проявяват интерес към STEM е наличието на модел за подражание. Изследване на Майкрософт, публикувано през 2018 г., сочи, че броя на момичетата, които развиват интерес към STEM, почти се удвоява, когато имат модел за подражание  -  26% от момичетата без ролеви модели отчитат интерес към STEM в сравнение с 41% от респондентите, които заявяват, че имат модел за подражание. Тенденцията се простира извън класната стая, като 51% от момичетата, които имат модел за подражание, обмислят бъдеща кариера в STEM.

За повече познания по темата, петнадесет български момичета взеха участие в първата международна Майкрософт конференция, която цели да повиши информираността сред момичета в гимназиална възраст относно значимостта и бъдещето на технологиите в областта на изкуствения интелект.

В Майкрософт вярват, че изкуственият интелект ще ни помогне да направим повече с един от най-ценните ни активи - времето. До 2038 г. персоналните дигитални асистенти ще бъдат обучени, за да отговорят на нуждите ни, да ни помагат да управляваме графика си, да ни подготвят за срещи, да общуваме и да управляваме автомобили. Извън влиянието на AI върху личния ни живот, съвременните технологии ще дадат възможност за прогресивен напредък в области като здравеопазването, селското стопанство, образованието и транспорта. Това вече започва да е случва по впечатляващ начин.
 

Facebook коментари