fbpx До10-ти февруари отстъпка при плащането на данъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До10-ти февруари отстъпка при плащането на данъци

До10-ти февруари отстъпка при плащането на данъци

Физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка от 5% до 10-ти февруари, съобщават от НАП. От тази година плащането на данъка може да се направи и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на приходната агенция на следващия работен ден. Отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2011 г. Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите, които по закон са длъжни да правят тримесечни вноски.
Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане в пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. В повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси. Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на НАП. За физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес.