fbpx Договорени са 91,31 % от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Договорени са 91,31 % от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България

126 са сключените договори по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Те са на обща стойност 233 млн. евро, от които 197 млн.евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Договорените средства представляват 91,31 % от бюджета й.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след проведеното девето заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата. То се състоя в гр. Кълъраш, Румъния. Зам.-министър Нанков бе негов съпредседател от българска.

По време на заседанието бяха приети: актуализирана Многогодишна стратегия за техническа помощ по програмата, Годишна стратегия за техническата помощ за 2013 г. и Стратегия за договаряне на разполагаемите по програмата средства. С цел максимално усвояване на финансовия ресурс, ще бъде създадена работна група за успешното приключване на дейностите по нея.

Финансирани по текущата програма стратегически проекти ще предоставят бази данни и проучвания на трансграничната територия, необходими за целите на стратегическото планиране и програмиране на следващия програмен период 2014 – 2020 г.
По време на проведеното заседание беше договорено, чрез изпълняван по програмата стратегически проект, да се анализират възможностите и предложат алтернативни варианти за изграждането на трети мост на р. Дунав.