fbpx Започва подробен анализ на железопътния сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва подробен анализ на железопътния сектор

Анализ на състоянието на железопътния сектор в България започва Министерството на транспорта. Част от резултатите от него ще бъдат използвани за подготовката на проектно предложение за закупуване на нови влакове за БДЖ по оперативна програма "Тренспорт" през следващия програмен период. Това стана ясно по време на представянето на дейностите по трите позиции, попадащи в обхвата на договора.

„БДЖ – Пътнически превози” бе предложен за бенефициент по техническата помощ на програмата и в момента са в ход проучванията за финансиране“. Това заяви шефът на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта Галина Василева. По думите й са проведени срещи с представители на инициативата JASPERS и е договорено тяхното дългосрочно сътрудничество по целия процес на подготовка и изпълнение на такъв проект по ОП „Транспорт”.

България вече успя да реализира подобен проект чрез закупуването на нови влакове за столичното метро. Със средства от ЕС бяха купени 15 нови мотриси, част, от които вече обслужват линиите на метрото. 

Анализът на състоянието на железопътния сектор в страната ще бъде направен от българо-германския консорциум “ИнфраКеър-ТрансКеър” ДЗЗД. Той обхваща три договора, като работата по тях се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”. Дейностите по трите позиции ще приключат до септември 2013 г.

Първият лот е свързан с оценка на пазарното търсене на пътнически услуги и изготвяне на мерки за тяхното оптимизиране. Това ще стане чрез серия от анализи и идентифицирането на добри европейски практики, чието прилагане ще спомогне за развитието на пътническите услуги. Очакванията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са, че резултатите от него ще послужат за подготовката на проект за закупуване на нов подвижен състав за БДЖ през следващия програмен период на ОП „Транспорт”.

Вторият договор обхваща изготвянето на анализ на наличната администрация и персонал, чиято основна цел е стратегическото планиране на човешките ресурси и укрепването на административния капитал. Той включва серия от обучения и програми за развитие на мениджмънта, както и адаптирането на работещи европейски практики.

Изпълнението на третата обособено позиция ще допринесе за подобряването на работата на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В него изпълнителите следва да предложат решения на проблемите в сектора, а именно как да бъдат намалени разходите за поддържане на инфраструктурата; как да се оптимизират средствата, нужни за поддържане на различните системи и центровете за управление на движението, както и как да бъдат намалени разходите, свързани с осигуряването на високо ниво на безопасност.