fbpx Доходите са се увеличили с 13% през тази година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Доходите са се увеличили с 13% през тази година

Доходите са се увеличили с 13% през тази година

Средният доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е 1 071 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 13.8%, по данни от Националния статистически институт.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54.5% от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството са 583 лв., което е с 18% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 2 процентни пункта за разглеждания период от време.

Вторият по значение източник на доход на българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.3 процентни пункта и съставлява 26.7% от него. През второто тримесечие на 2012 г. доходите от пенсии нарастват в номинално изражение с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 286 лв. средно на лице от домакинство.

Приходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2011 г. и достигат 81 лева. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 7.6% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2012 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се повишават за периода от 32 на 35 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход се запазва и представлява 3.3% от неговата структура.

 

Facebook коментари