fbpx Достъпът до технологии е дори по-важен от заплатата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Достъпът до технологии е дори по-важен от заплатата

Достъпът до технологии е дори по-важен от заплатата

Търсенията на младите специалисти и студенти да използват социални мрежи, мобилни устройства и Интернет по-свободно на работното място повлиява на избора им на бъдеща работа, повече и от заплатата. Това и други заключения характеризират значимостта на връзката между Интернет, културата на служителите и конкурентните предимства на компаниите, и изненадващо показват, че традиционните методи за привличане и задържане на млади служители могат да бъдат не толкова значими. Това сочат резултати от световен доклад за технологии Cisco Connected World Technology Report.

Въздействие върху избора на работа и заплатата

• Проучването показа, че един на всеки трима (33%) студенти и млади служители на възраст под 30 години би предпочел свободния достъп до социални медии, гъвкавата употреба на устройства и трудовата мобилност пред заплатата, когато приема предложение за работа.

• Повече от двама на всеки пет студенти (40%) и млади служители (45%) заявяват, че биха приели по-ниско платена работа, която предлага по-голяма гъвкавост по отношение на избора на устройства, достъпа до социални медии и мобилността, отколкото по-високо платена работа, предлагаща по-малко гъвкавост.
Влияние на политиките за социални мрежи и мобилни устройства върху избора на работа

• Повече от половината студенти в световен мащаб (56%) заявяват, че ако попаднат на компания, която забранява достъпа до социални мрежи, те или не биха приели предложението за работа, или биха се присъединили към компанията и биха открили начин да заобиколят корпоративната политика.

• Приблизително двама от трима студенти (64%) заявяват, че планират да попитат относно политиките за употреба на социални мрежи по време на интервю за работа, а един от четирима като цяло (24%) заявява, че това ще бъде ключов фактор за неговото решение да приеме дадено предложение.

Влияние на дистанционния достъп и гъвкавото работно време върху избора на работа

• Най-малко един от четирима служители (29%) в световен мащаб заявяват, че липсата на отдалечен достъп ще повлияе на решението им относно работата, като например да напуснат компанията по-рано, отколкото по-късно, да не полагат максимални усилия или направо да отхвърлят предложението за работа.
Значимост на мобилните устройства

• Половината от студентите и младите служители (49%) заявяват, че биха предпочели да загубят портфейла си, отколкото своя смартфон или мобилно устройство.

• Седем от всеки 10 (71%) смятат, че устройствата, предоставени от компанията, трябва да бъдат разрешени както за бизнес, така и за лична употреба, поради смесването на работните и личните комуникации в ежедневния им начин на живот.

• Четирима от пет студенти (81%) искат да изберат устройството, с което ще работят – като получат бюджетни средства за закупуване на работно устройство по техен избор или като донесат лично такова в допълнение към стандартните устройства, предоставяни от компанията.

• Приблизително седем от 10 служители (68%) смятат, че техните компании трябва да им разрешат достъпа до социални мрежи и лични сайтове с техните устройства, предоставени от компанията.

Отношение към гъвкавостта на работното място и отдалечения мрежови достъп

• Трима от 10 студенти в световен мащаб (29%) смятат, че след като са започнали работа, е по-скоро тяхно право, а не привилегия, да имат възможността да работят дистанционно с гъвкав график.

• Двама от пет (43%) смятат възможността да се свързват към мрежата от всяко място и по всяко време за жизнено важна функция на тяхната работа.

• Седем от 10 студенти (70%) и 69% от служителите смятат, че не е необходимо да бъдат в службата редовно, с изключение на важните срещи.

• Един от четирима вярват, че тяхната продуктивност ще се увеличи, ако им бъде разрешено да работят от вкъщи или дистанционно. В сравнение със Cisco Connected World Technology Report от 2010 г., данните от 2011 г. посочват, че следващото поколение служители все повече наблягат на гъвкавостта и мобилността, както и нетрадиционните стилове на работа.

• В бъдеще следващото поколение работещи очаква да получи достъп до корпоративни мрежи и приложения чрез множество нефирмени устройства, като например автомобилни навигационни системи, екрани на гърба на седалките в самолети и телевизори.

Facebook коментари