Държавата и бизнесът заедно в опазване на стария Несебър

Държавата и бизнесът заедно в опазване на стария Несебър

Държавата и бизнесът са решени да предприемат редица мерки с цел запазване уникалността на архитектурно-историческия паметник старинен Несебър. Това се налага поради досегашната безотговорност на институциите и липсата на достатъчен контрол, довели до нанасянето на щети върху облика на Стария град. Вече е назрял моментът, в който всичко това да бъде преодоляно, като се приеме Единен план за управление на Стария Несебър. Той ще бъде задължителен за всички, с ясни и точни параметри, които да гарантират опазването на паметниците на културата. Планът за управление ще въведе регламент и баланс между интересите на жителите на Несебър и общонационалните интереси - България да има град-паметник в патримонуима на ЮНЕСКО. Целта на плана за управление е да се избегнат противоречията, а местните жители да осъзнаят, че именно културно-историческото богатство на града е гаранция за неговия стопански просперитет, основно обвързан с туризма.

Типичен пример за това как могат да бъдат избегнати конфликтите и да бъде постигнат синхрон между изискванията на закона и частните интереси в Несебър е хотел "Несебър Роял палас", разположен сърцето на Стария град. Построен на мястото на старата социалистическа баня от 1964 г., хотелът хармонизира с цялостната визия на Стария град и несъмнено е много по-подходящ за околния пейзаж, отколкото бившата градска баня с 30- метровия си комин за изгорели газове.

Facebook коментари