fbpx Едва 4,4% от българите имат допълнителна квалификация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Едва 4,4% от българите имат допълнителна квалификация

Според статистиката едва 4,4% от нашите сънародници на възраст 24-35 години продължават да се квалифицират. Това показва анализ на МКБ Юнионбанк в който се посочва, че в България образованието продължава да се възприема като част от живота на човек, а не като процес, който продължава през целия му трудов стаж. процентът на българите, които се обучават във възрастовия интервал 18-24 години е 40.8% като дял в общото население. В същото време в ЕС този дял е близо 53%, а в Холандия дори достига 68%. След като започнат работа все по-малко българи отделят време за да продължат да се обучават.
В същото време допълнителни образователни степени и квалификация и други форми на обучения преминават близо 15% от населението на ЕС, като в Швейцария, Швеция, Финландия този процент надхвърля 35.

Анализ на банката показва, че делът на българчетата на възраст 10-19 години е 9.4% при 11% средно за Европейския съюз. Лидер по този показател в региона е Турция със 17.6%. Тези данни нареждат страната ни сред страните с неблагоприятна демографска картина. Анализът на МКБ Юнионбанк показва още, че нивото на младежка безработица в страната се увеличава над два пъти в годините на кризата. Така през 2008 г. тя е била 11.9%, а за 2012 г. е 28.1% при средно 22.8% за ЕС.

Затова преди четири години банката стартира своя проект, наречен Банката за модерно обучение. Проектът е основан на доброволчеството на служителите на банката и се изразява в подкрепа на съхранението и развитие на ноу-хау в областта на банковото дело, изграждане на професионалисти, развитие на знанието на служителите и клиентите, както и модерни умения.

От началото на 2013 г. Банката за модерно обучение е консултирала седем Учебно-тренировъчни банки от 5 средни училища в Кърджали, Хасково, Благоевград, Варна, София по разработване на „банкови продукти“, издаване на IBAN на техните клиенти, разработването на презентации по определени теми от банковото дело, изучавани в професионалните училища.