fbpx Екопак отчита успешна година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Екопак отчита успешна година

За поредна година ЕКОПАК затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,76% пазарен дял.

През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 142 680 тона опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 87 144 т. отпадъци от опаковки. За рециклиране са предадени 44 725,49 т. хартия, 20 479,23 т. стъкло, 978,78 т. пластмаса, 3 966,52 т. метал и 4 994 т. дървесина.

Общото рециклирано количество представлява 61,08% от декларираните количества опаковки, при определени от закона 55%.

Изградената от ЕКОПАК национална система за разделно събиране включва общо 15 529 контейнера, които обслужват повече от 2 770 571 жители в 70 общини. ЕКОПАК е изградила 15 броя собствени сепариращи инсталации. Общият капацитет на сортиращите мощности възлиза на 460 хил. тона. Те осигуряват над 250 работни места. ЕКОПАК има сключени договори с 27 завода за рециклиране на суровини на територията на България, което й позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките.

През 2014 г. ЕКОПАК събра и предаде за рециклиране 87 111 тона отпадъци от опаковки.

Това количество се равнява на над 581 451 спасени от изсичане дървета и спестени:

  • 213 млн. квч. електроенергия

  • 1,421 млрд. л. питейна вода

  • 120 305 барела петрол

За съжаление обаче най-големият проблем са клошарите и наличието на незаконни пунктове за изкупуване на вторични суровини, които директно удрят върху бизнеса на компанията. Също така големи загупи понася и от големият брой изгорели и счупени контейнери, които за миналата година са 683 бр. и съответно 88’000 лв финансова загуба.