fbpx Експерти по КСО създадоха професионална асоциация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Експерти по КСО създадоха професионална асоциация

Българска асоциация на КСО (корпоративна устойчивост и обществена отговорност) специалистите ще работи за утвърждаване и развитие на професията им. В наскоро учредената организация членуват около 40 професионалисти, които ще работят в три направления:

Които ще работят в три направления - припознаване на модерната професия и създаване на високи професионални стандарти за работа; развитие на нови компетенциии и професионални умения у практикуващите КСО;  утвърждаване на авторитета и значимостта на професията и академичните институции, в които се преподава.

Специално проучване на профила на КСО специалистите  у нас сочи, че фирмените дейности и бюджети по КСО се увеличават, а позицията трайно се въвежда в българските компании. Повече от 20% от практикуващите тази професия са на пълна заетост, а други 49% съвместяват КСО дейности с такива по комуникация и връзки с обществеността. По-малко от 10% от тях, обаче, имат специална професионална квалификация или университетско образование в това направление. На този етап вътрешнофирмените обучения са недостатъчни, защото 78% от участващите компании заявяват, че все още нямат изработени специални програми за обучение по КСО за своите служители.
Други световни изследвания сочат, че мотивите на бизнеса за инвестиции в КСО са динамични във времето. Днес компаниите декларират, че те са най- често: повишаване на конкурентоспособността, иновации, ангажиране на служителите и създаване на доверие у клиентите/доставчиците/местните общности.