fbpx Енергийната ефективност на хостинг услугите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийната ефективност на хостинг услугите

Енергийната ефективност на хостинг услугите

В световен мащаб IT инфраструктурата става все по-голяма и изискванията към нея се увеличават. Същевременно, големите мащаби изискват и специфични решения, чрез които един от основните разходи на центровете за данни – а именно електроенергията, да бъде минимизиран и управляван правилно.

Когато говорим за енергийна ефективност при хостинг услугите, монетата има две страни. Едната е оптимизацията от гледна точка на крайните потребители, т.е. процесът по запознаване с това "Какво е хостинг?" и повече хора да направят правилния избор и използват специализирани за целта хостинг услуги, а не техни собствени сървъри. Другата е вече на ниво хостинг компания и нейният избор за енергийно ефективен дейта център.
Да поговорим малко за това, защо и колко е важно потребителите да се доверяват на професионалисти в областта на хостинг услугите, вместо да инвестират в тяхно сървърно оборудване. Разполагането на собствени сървъри, обслужващи сайта на фирмата, имейлите или други уеб базирани услуги, в офиса или отделно помещение не е толкова просто. Има фирми, за които дейността им изисква собствено оборудване. От опита си от последните 7 години на българския пазар, обаче, виждаме, че има и много фирми, които използват тяхно оборудване или още по-лошо компютър в офиса си, без на практика това да е необходимо или да гарантира нужния uptime, сигурност на данните и качество.

От гледна точка на енергийна ефективност, един или повече сървъри са още едно сериозно консумиращо ток "перо" в бюджета

Подсигуряването на подходяща за работата на сървъра температура, охлаждане, системи за сигурност и пожаробезопасност също генерират голямо количество електроенергия. В случай, че не се използват оптимално ресурсите на сървъра, това, освен енергийно, става и много икономически неизгодно. Тук, добавяйки и системните експерти, които трябва да се грижат за коректната работа на сървъра и приложенията денонощно, както и обновяването на софтуера и хардуера на сървъра, картинката придобива още по-различна форма! За сравнение, с професионалните хостинг услуги, вие получавате гарантиран денонощен 24/7/356 support и мониторинг на вашето оборудване.

При нужда се реагира своевременно. В зависимост от бизнеса ви, може да изберете от най-масово използваното  и ценово достъпно хостинг решение - споделен хостинг, до собствен сървър или още по-оптимално и скалируемо за бизнеса ви решение - cloud сървър. IaaS (Infrastructure as a Service) технологиите набират все повече популярност у нас. Базирайки се и на нашето ноу-хау и клиенти, все по-голям обем от фирми оценяват удобството и ефективността (енергийна и икономическа) от това да делегират тези услуги на професионалисти.
От гледна точка на самите хостинг компании, като голям ползвател на място в дейта центровете, те следва да обръщат внимание, доколко тези центрове за данни са енергийно ефективни. Основната причина за това, освен оптимизиране на разходите, е и отговорността, която всяка компания има пред своите клиенти за устойчиво и щадящо присъствие в обграждащата ни среда.

И все пак, инвестицията за енергийната ефективност е по-скоро въпрос на калкулация на капиталови срещу оперативни разходи

Разбира се, че може да си купите хладилник, който е много ефективен в своята работа, но дали разликата в цената ще се оправдае за период от 5 години и спестяването от месечните сметки за ток?

България все още е страната с най-ниска цена на тока в Европа. Устройствата, с които трябва да се оборудва един енергийно ефективен център за данни са на едни и същи цени в България и Германия. Но цените на тока там са едни, тук други и това може да направи инвестицията неефективна. Не казваме, че няма смисъл от купуване на енергийно-ефективни съоръжения. Важно е да се отчете, обаче, че ROI-то на тези устройства в България е понякога в пъти по-дълго от колкото в една държава от Западна Европа.

Всеки нормален бизнес, който си задава въпроса - "А колко ще ми струва това устройство на месец?" на практика се интересува от неговата енергийна ефективност. От тук следва, че е добре да се направи инвестиция в енергийна ефективност, независимо дали сметката ще излезе за 2 или за 5 години.

Facebook коментари