fbpx ERP система на Тим ВИЖЪН помага на дистрибуторите (+видео) | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ERP система на Тим ВИЖЪН помага на дистрибуторите (+видео)

Една от водещите български компании за бутилиране и дистрибуция на минерална вода и безалкохолни напитки Девин АД внедри ERP решението на Тим ВИЖЪН България за дистрибуторския бранш. То е създадено от екипа на компанията на база на водещата система MS Dynamics NAV и е подобрено с редица функционалности, разработени специално за дистрибуторски и търговски компании.

Към него е внедрен също CRM модул (Customer Relationship Management – управление на отношенията с клиентите), както и BI решение (Business Intelligence – бизнес анализ), изградено от Тим ВИЖЪН България.

„Основна причина за избора ни беше комбинацията от опитен екип, надеждно ERP решение, както и специфичен опит в дистрибуторския сегмент. Тим ВИЖЪН България е една от първите български консултантски фирми за внедряване на бизнес софтуер със стотици успешни проекти, много от които са реализирани в търговски и дистрибуторски компании. Възможността да получим цялостно решение с пълноценни BI и CRM функционалности също изигра роля при избора ни“, споделя Стефан Главчев, ИТ мениджър, Девин АД.

ERP системата автоматизира изцяло процесите по управление на клиентските поръчки, планиране на експедициите, отчитане на производството, бюджетиране и анализ на продажбите, осъществяването на доставките, управление на вземанията и задълженията, финансите и счетоводството.

CRM модулът извършва успешно задачите по съхраняване на търговска информация за многобройните клиенти и техните обекти (местоположение, вид, брой места, удовлетвореност от и т.н.), управление на договорите, както и на посещенията на търговците при тях, включително и тяхното планиране. управление на рекламните активи, както и отчет на предадените рекламни материали, съхраняване на информация за състоянието на търговските обекти и др.

“Внедряването на ERP система от Тим ВИЖЪН България оптимизира значително процеса на обслужване на клиентите на Девин АД, повиши ефективността на търговските ни екипи, оптимизира разходите и даде на ръководството на компанията качествено нов поглед върху протичащите в нея процеси, подобрявайки взимането на управленски решения. Проектът има съществена роля в стратегията ни за разрастване на бизнеса“, допълва Главчев.

Как в реалност помага системата на търговците,споделя Надя Пешева, зонален мениджър продажби София, Девин АД.

 

Ползи от внедряването на ERP решението на Тим ВИЖЪН България за дистрибуторския бранш:

  • Осигуряване на информация за анализ на взаимоотношенията с клиентите и техните обекти.

  • Следене и анализ на използването на рекламни активи.

  • Анализ на превозите по спедитори и по собствени транспортни средства.

  • Анализ на работата на търговците.

  • Интеграция със система за мобилна търговия.

  • Обмен на данни с дистрибуторите на фирмата.

  • По-пълен анализ на реализацията на продукцията.

  • Проследяване на ключови индикатори за бизнеса и подобряване процеса на взимане на решения

http://www.team-vision.bg/