Финансов анализ на бизнеса ни

След като преди време ви представихме с основните стъпки в стартирането на собствен бизнес, сега ще представим основните насоки в една от най-важните части - финансовият анализ. По-конкретно ще се спрем на това, как да направите анализ на очакваната рентабилност на предприетия бизнес. Това ще ни помогне още на етап планиране да се запознаем с очакваните приходи и разходи, да определим размера на необходимата ни печалба. Целта е преди да стартираме нашето бизнес начинание, да оценим дали то ще е рентабилно и точно в кой момент ще реализираме печалба.

Facebook comments