fbpx Банкирането днес – къде е изходът? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банкирането днес – къде е изходът?

Според финансистите най-тежкия период на глобалната криза вече е преминал и икономическото положение в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) започва да показва някои признаци на възстановяване. В различните страни обаче растежът изглежда различно – някои се възстановяват по-бързо, а други все още са уязвими при настоящия неспокоен пазар. Общото за всички държави от региона е запазването на нивата на икономически растеж под дългосрочния потенциал.
Макар че банкирането в ЦИЕ все още има множество възможности, редица пазарни условия са променени след кризата. В контекста на по-нисък икономически растеж, нарастването на обемите ще остане на ниво, по-ниско от преди началото на кризата, но въпреки това, остава доста по-високо от това на по-развитите пазари.

Най-важният фактор на настоящото възстановяване е корпоративният бизнес, който се роди от кризата, за да се превърне в двигателя на бъдещото възстановяване. В контекста на висока безработица и ниска консумация, секторът банкиране на дребно ще продължи доста бавно да разгръща своя потенциал.
„Добрите новини са, че сега сме близо до върха от гледна точка на проблемите с качеството на кредитите. Вече виждаме известна стабилизация в необслужваните заеми и вярваме, че тази тенденция съвсем ясно ще се наложи малко по-късно тази година”. казва Дебора Револтела, Директор Стратегически анализ за ЦИЕ

Бъдещето обаче все още е под знака на атрактивност на пазара и риск в Русия, Турция и Румъния. Другите страни от Централна и Източна Европа показват добра атрактивност и по-нисък риск. Най-силно кризата засегна Украйна, Казахстан и Балтийските републики, с категоричната необходимост да ребалансират модела на растеж.

По време на кризата слабостите на кредитирането бяха свързани първо с липсата на ликвидност, а след това с качеството на кредитите. В началото на тази година ситуацията очевидно се промени. Както се очакваше, днес стагнацията на количеството заеми се оказа въпрос на липса на търсене в контекста на свръх-ликвидност.

Ключовият въпрос за около 2,450 банки, работещи в банковия сектор на ЦИЕ, с техните общи активи от повече от 2100 млрд. евро, е как да започнат да работят отново на пълен ход. Според специалистит по-скоро търсенето, отколкото предоставянето на кредит, ще бъде ключовият фактор, който ще ни изведе от кризата. Така, в предстоящия сценарий на строг фискален контрол, страните трябва да намерят начин да стимулират търсенето. Възможност да се постигне това, би било пълното оползотворяване на структурните фондове на ЕС. Ако бъдат изцяло оползотворени, те имат потенциал да добавят от 1 до 2 процентни пункта към номиналния растеж на БВП за региона през 2010 г.
 

по анализ на УниКредит Груп за страните от ЦИЕ