fbpx Финансовото ни богатство расте | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансовото ни богатство расте

С 12% на годишна нараства финансовото богатство на домакинствата база до близо 41.8 млрд. лв. в края на месец юни 2012 г. Това отчита в анализ анализаторския екип на УниКредит Булбанк. Основно банковите депозити са причината за увеличаването на финансовите активи с около 945 млн. лв. през второто тримесечие. Само за година спестяванията на домакинствата в банките се увеличават с 14% за и към 30 юни възлизат на 32.4 млрд. лв.

Спестяванията в пенсионните фондове се увеличиха със 196 млн. лв. през второто тримесечие благодарение на задължителните вноски и достигнаха малко над 5 млрд. лв. Животозастрахователните резерви отново допринесоха за ръста в богатството на домакинството. Те достигнаха 628 млн. лв., което е повишение от близо 14% за една година. В неблагоприятна посока се развиха отново инвестициите пряко свързани с местния финансов пазар. Вложенията в акции намаляха със 140 млн. лв., а в дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) – с 21 млн. лв.

И докато растежът на финансовото богатство се ускорява, то дългът засилва темповете си на спад. Така коефициентът, измерващ нивата на задлъжнялост (дълг спрямо финансови активи) намаля до 49%.

Общото нетно богатство на домакинствата към 30 юни 2012 г. възлиза на 229 млрд. лв. За сравнение преди година стойността му е била почти същата, но въпреки това за второ поредно тримесечие се отчита ръст. Това се дължи на по-бързия ръст на финансовите активи в сравнение със спада в жилищните имоти.

Общият обем на ипотечните кредити е намалял с 0.5% на годишна база през второто тримесечие на тази година до над 9.3 млрд. лв. Изтеглените ипотечни заеми от небанкови финансови институции се свиват с 12% до 566 млн. лв. към края на юни 2012 г. С близо 27 млн. лв. са намалели и кредитите с ипотеки от банки за последната година. Към края на второто тримесечие техният обем е 8.8 млрд. лв.

Дългът на домакинствата е намаля с 1.3% на годишна база до 20.5 млрд. лв. Потребителските кредити от небанкови финансови институции потвърждават слабостта от първото тримесечие, обръщайки положителната тенденция от миналата година. Потребителските кредити от банки продължават да намаляват бавно, като спадът в заемите в лева беше почти компенсира от ръст на тези в евро. Към 30 юни банките са отпуснали потребителски кредити на стойност 7.4 млрд. лв., като се отбелязва спад от близо 2% за една година.