Милиони европейци нямат достъп до глобалната икономика

Една трета от европейците (33%) са заети на пълен работен ден, а 35% са на възраст 18 - 34 г. 138 милиона европейци са финансово изключени от обществото – без банкова сметка или други начини за разплащане. Предизвиквайки общите възприятия, тази оценка е в основата на проучването на Mastercard върху това кои са тези хора и защо са изключени.

Изненадващо, 87% процента от тях са живяли в една и съща страна през целия си живот. Резултатите също така показват, че 38% си плащат наема в брой и, колкото и да е невероятно, 88% от анкетираните заплащат за всички други удобства в брой.

Въпреки това, сред същата тази част от обществото, проучването разкрива значително разпространение на технологиите. Достъпът до технологии чрез използването на смартфони значително се увеличава, от 29% през 2013 г. до 49% през 2016 г. Независимо от това, една четвърт (27%) все още не могат да осъществяват достъп до финансови продукти и услуги, което ясно подчертава прекъсването на връзката между тези, които използват технологията, и тези, които имат достъп до финансови продукти и услуги.

Постоянната нужда да разчитат на пари в брой прави тези хора изключително уязвими на загуба или кражба на пари, оспорване на плащания – тъй като няма електронна следа или доказателство за покупката, както и напълно неспособни да предплащат или да разсрочват плащанията си предварително. Тази прослойка от обществото може тогава да потърси неподходящи, алтернативни методи за плащане, поради проблеми с паричните потоци, които могат да доведат до дълг.

Коментирайки резултатите, Ан Кърнс, президент, „Международни пазари“ на Mastercard, коментира: „За много хора концепцията на изключването често се разглежда като проблем на развиващите се пазари, но днешният доклад ясно показва, че това е също толкова голям проблем във възприеманите като развити пазари на Европа, колкото по целия свят. Изключването има сериозно въздействие върху качеството на живот на хората, като им отнема основни ползи и правото на избор, включително за по-добра защита, удобство и достъп до глобалната икономика. Това, че технологиите са на разположение на тези, които имат нужда от финансово включване, показва, че това е решим проблем и такъв, който партньорствата, образованието и иновациите могат лесно да решат.“

Изследването показва, че основните причини за липсата на банкова сметка или банкови услуги са липсата на познания за банковия сектор. Заедно с иновациите и образованието, дигиталните предплатени решения и електронните плащания могат да спомогнат за изграждане на мост между технологиите и финансовите услуги.

Ан Кърнс добавя: „Въпреки че констатациите относно финансовото приобщаване са тревожни, ако отчетем рязкото увеличение на достъпа до технологии като смартфони, става ясно, че пътят към финансово включване е дигитален. Като се възползваме от бързия ръст на технологиите, можем да разработим нови решения, за да се гарантира на всички в Европа достъп до финансовата система. Това пряко ще подобри живота на милиони хора и ще е от полза за всички нас, като се насърчи по-справедливо и по-равноправно общество.“


 

Facebook comments