fbpx Фонд "Тютюн" се закрива | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фонд "Тютюн" се закрива

Фонд "Тютюн" се закрива

Да се закрие фонд „Тютюн” реши парламентът, приемайки на първо четене, измененията в Закона за тютюна и тютюневите изделия са внесени от Министерския съвет. Отменят се разпоредбите, свързани с разпределението на квоти за производство, регулацията на изкупните цени на тютюна, премирането, както и безвъзмездното предоставяне на семена на тютюнопроизводителите.

В бъдеще за подпомагане на тютюнопроизводителите ще се прилага общият режим за земеделските производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Целта на промените е да се запази подпомагането единствено в контекста на политиката на ЕС за развитие на селските райони, където са пренасочени финансовите средства.
Предвидени са текстове, отнасящи се до контрола на вредните вещества в цигарените изделия, лабораторните анализи, начина на докладване на данните, предоставяни ежегодно от производителите и вносителите на тютюневи изделия.