fbpx Германците очакват трудна 2010г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Германците очакват трудна 2010г.

След като един от икономическите бастиони Германия очаква трудна следваща година, какво остава за българите? Ръководители на водещи промишлени предприятия се опасяват, че 2010 г. Може да бъде дори и по-тежка за Германия. От една страна е вярно, че икономиката на държавата излиза от рецесията и мерките на правителството се оказаха правилни. Заедно с това обаче исканията на работодателите са за по-добри условия по отпускането на кредити. Другият сериозен проблем според специалистите, колкото и да е странно, е липсата на кадри. Така през изтеклата година, желаещите да преминат професионално обучение в предприятията са намалели със 100 хиляди. Ето защо наскоро правителството прие решение за облекчаване процедурата по одобрение на дипломите на чуждестранни специалисти.