fbpx Индексът на промишленото производство намалява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индексът на промишленото производство намалява

Намалява индексът на промишленото производство през юни с 1.5 на сто в сравнение с май. През юни 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 2.2 на сто спрямо същия месец на 2010 година. През юни 2011 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост намалява с 14.2 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1 на сто, а в преработващата промишленост - с 0.4 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 9.9 на сто, при производството на основни метали - с 8.0 на сто, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 5.3 процента. Ръст е регистриран при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.6 на сто, при производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.5 на сто, при производството на тютюневи изделия - със 7.4 на сто.

На годишна база увеличение на промишленото производство,изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 4.5 процента, докато намаление е отбелязано в добивната промишленост - с 5.4 процента, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8 на сто. Регистриран е ръст в производството на продукти за междинно потребление (5.8 на сто) и в производството на инвестиционни продукти (1.6 на сто), а в производството на енергийни продукти е отчетено намаление (1.5 на сто).