fbpx Лидл България с 1,61 млрд. лв. принос към българската икономика за 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Лидл България с 1,61 млрд. лв. принос към българската икономика за 2021 г.

1,61 млрд. лв. е общият принос от дейността на Лидл България към икономиката на страната за 2021 г. Наред с общия ръст от 44% спрямо 2019 г., втората оценка на икономическото въздействие на веригата, изготвена от Института за пазарна икономика (ИПИ), показва значителен ръст в основните пера – стоки от България и лидерство в бранша по средни нива на заплащане.  Измерването на всеобхватния отпечатък на компанията върху икономиката на страната бе направен за първи път през 2019 г. и стана известен като Ефектът Lidl.

„Постигнахме този резултат с усилията на целия ни екип и партньори в едни доста предизвикателни години, за което искрено благодаря на всички тях. 1, 61 милиарда лева е приносът ни към българската икономика. Вярваме обаче, че ефектът Lidl е много по-всеобхватен. Той включва в себе си и приноса към нашите клиенти, които намират в Lidl качество на добра цена, пазаруват бързо, удобно и пестят време и средства. Тук е и приносът към нашите служители, които откриват в наше лице сигурен и стабилен работодател, както й приносът към българските доставчици, които растат заедно с нас и могат да разчитат на коректен и надежден партньор. И не на последно място е и приносът ни към обществото чрез различните социално отговорни инициативи и програми, които развиваме. Всичко това е Ефектът Lidl”, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

За втора година оценката затвърждава ролята на компанията като един от значимите инвеститори, данъкоплатци, работодатели и бизнес партньори в страната. Сред интересните изводи, които показва новият доклад, е, че Лидл България е безспорен лидер в бранша по средни нива на заплащане. През 2021 г. средната месечна заплата в компанията е с 81% над средната в сектор търговия на едро и дребно и с над 53% по-висока от средната работна заплата за страната. Над 71 млн. лв. са нетните разходи, които компанията е направила за възнаграждения на своите служители през 2021 г., като към онзи момент екипът на компанията е наброявал над 3 300 души.   

За последните 2 години компанията значително разширява и партньорството си с българските производители – с 11% е нараснал делът на техните стоки в асортимента на веригата. Само за 2021 г. плащанията за стоки към български производители възлизат на 544 млн. лв. Към тях се добавят още около 11 млн. лв. други стоки и близо 65 млн. лв. износ, реализиран от българските производители в търговската мрежа на Lidl в Европа. Компанията е и един от най-големите данъкоплатци в страната - през 2021 г. Лидл България е внесла 42,3 млн. данъци в държавния и местните бюджети.

„Направеният анализ включва преките ефекти – които се формират от разходите на компанията, и непреките ефекти – създаденото допълнително търсене по веригата на стойността. Това означава, че всеки 100 лв., които веригата е похарчила в България през миналата година, са допринесли за икономиката с общо 171 лв.“, каза Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика.

Анализът, изготвен от ИПИ, се базира на световно призната методология, която отчита прекия принос към вътрешното търсене от извършените разходи на компанията, както и непреките ефекти, които са предизвикани от взаимодействието по веригата на добавената стойност с останалите отрасли и бизнес сектори.