fbpx Нужна е връзка между образование, наука и бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужна е връзка между образование, наука и бизнес

Ще направим ефективна връзката образование-наука-бизнес, защото е важно специалистите, които излизат от аграрните училища, да са добре подготвени за практиката. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на тържественото отбелязване на 115-годишнината от създаването на Професионалната гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" в Пазарджик. Той подчерта също, че обучението трябва да е по съвременни програми и да се прави в непрекъсната връзка с висшето образование и бизнеса, за да може учениците да придобият добра подготовка и да се реализират успешно.

"Модерното земеделие е немислимо без опита и знанията на учениците и учителите от земеделските училища. Затова ще търсим допълнителни възможности за финансиране на аграрното образование с европейски средства", каза още министър Греков.

Той припомни, че за подготовката на кадри в земеделието страната ни има 76 средни училища, от които 55 са професионални гимназии по селско стопанство и механизация, а останалите са училища по ветеринарна медицина, хранително-вкусови технологии и по горско стопанство и дървообработване.