fbpx Годината е с постоянство на висок риск навсякъде по света | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Годината е с постоянство на висок риск навсякъде по света

Кофас представя ново издание на оценката на секторните рискове, в което се отчитат неблагоприятни тенденции. Най-очевидният от тези фактори е спадът в продажбите, като причините са специфични за различните сектори.

Например в леката промишленост в развиващите се страни от Азия, спадът в продажбите на облекло е свързан с влошаването на китайската ценова конкурентноспособност (страна, която осигуява 70% от брутната продукция в региона) и на предизвикателствата при изработването на памук – основният необработен материал, използван за този вид продажби. Завръщането на несигурността при производителите води до понижаването на оценката сектора от Кофас до „високо рисков”.

Понижаването на продажбите на дребно в САЩ и особено в Канада (която претърпя рецесия през първата половина на 2015 година) е в основата на повторното преглеждане на сектора за търговци на дребно в Северна Америка, оценен като „средно рисков”. Зависимостта на канадската икономика от петрола и задълженията на домакинствата свива потреблението, което намалява до 1.7% спрямо същия период в края на третото тримесечие, сравнено с 2.6 % за 2014 година. Падането на цените представлява допълнителна заплаха.

Въпреки признаците на подобрение в строителния сектор и динамиката при продажбите на автомобили, металургията в Западна Европа минава през труден период. Производството на стомана намалява в полза на нискобюджетния внос от Азия. През първите седем месеца на 2015 година, Европа внесе два пъти повече стомана от Китай, отколкото през 2013 година. Специалният данък, въведен през август за шест месеца от Европейската комисия, се очаква да помогне на европейските индустриалци да възвърнат своята конкурентноспособност. Междувременно Кофас предупреждава за дестабилизация в сектора, давайки му оценка „много високо риск”.

В обобщение, през 2015 година 1/3 от секторите, които Кофас анализира, са оценени като „високо” или „много високо” рискови. От четиринадесет активни сектора в три големи световни региона, които представляват 73% от глобалния БВП, девет са преразгледани за изминалата година. Съответно, налице е повече спад, отколкото растеж при нивата на риск.

Секторът с най-значителна загуба е енергетиката на САЩ. Този сектор, който претърпя две понижения беше съпътстван от драстични орязвания в инвестициите и високо ниво на задлъжнялост на компаниите, работещи в проучванията и производството като резултат на спад в цените на петрола. На глобално ниво металургията е далеч от това да бъде най-високо рисков, макар че оценката в развиваща се Азия и в сега и в Западна Европа е точно такава.

Две подобрения са свързани със Западна Европа и това са химическата промишленост и ИТ сектора, които се качиха до „средно” ниво на риск през октомври 2015 година. Въпреки тази добра новина възстановяването е все още твърде несъизмеримо във всички сектори, за да могат те да се възползват от него. Западна Европа е най-поразена, като нито един от секторите й до този момент не е оценен като „ниско рисков”.

„През 2015 година секторните рискове се влошават в сравнение с 2014 година. Една трета от секторите са оценени като „високо” или „много високо” рискови и няма пощаден регион. Затова се налага и необходимостта от по-добро управление. Това е в основата на нашата концепция на ролята на кредитен застраховател.” – коментира Пол Шалет, икономист в Кофас.