fbpx Икономическите рисковете в Азия се увеличават | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономическите рисковете в Азия се увеличават

Икономическите рисковете в Азия се увеличават

64% от компаниите в Азия са просрочвали плащания през 2016 г. Това показва ново изследване на Кофас сред 2795 компании в Азия и тихоокеанския регион, с фокус върху 8 пазара: Австралия, Китай, Хонконг, Индия, Япония, Сингапур, Тайван и Тайланд. 12.5% (+4.3 пункта в сравнение в 2015) са декларирали средностатистически просрочвания, надхвърлящи 120 дни, като това са най-високите нива на показателя за последните 4 години.

Кофас също така посочва, че показателите в Китай, Индия и Тайланд са се влошили, докато други държави остават стабилни по отношение на морала на плащанията. Най-рискови остават секторите строителство, електроника на промишлената техника, телекомуникации и производство на метали.

”Прогнозите са 2017 да е поредната предизвикателна година, белязана от нарастващата глобална несигурност, свързвана със забавеното развитие на Китай. Допълнителни затруднения ще предизвикат фискалните предизвикателства, пред които са изправени износителите, както и затягането на фискалната политика на САЩ. Предвид тези фактори, платежоспособността на компаниите в регионите ще остане слаба,” отбеляза Карлос Казанова, регионален икономически анализатор на Кофас.

Китай, Индия и Тайланд: значително забавяне на корпоративни плащания

Рисковете, свързани с просрочени плащания нарастват в целия регион. През 2016 средният брой просрочени дни се е увеличил. Значително увеличение се наблюдава и в броя на компаниите, които имат плащания, просрочени с повече от 120 дни, от 8.2% през 2015-та до 12.5% през 2016 г.

През 2016 г., повече компании (25.8% срещу 24.2% през 2015 г.) са били засегнати от прекалено дълги забавяния на плащания, надхвърлящи 2% от годишния им оборот. При по-задълбочен анализ, данните показват, че положението се влошава постоянно по отношение на свръхзадлъжнели дружества със суми, равностойни или надвиша-ващи 10% от техния общ годишен оборот. Този процент се е увеличил от 3,4% през 2014 г. и 5,1% през 2015 г. до 5,4% през 2016 г., което води до значително намаляване на паричните потоци в дружествата. И докато ситуацията в региона се влошава, някои географски различия са очевидни. Най-забележим е увеличеният риск от неплащане Китай, следван от Тайланд и Индия.

Проблемите от забавени плащания се засилват в половината от секторите

С цели 33% компании, регистрирали дълги просрочени плащания, надхвърлящи 2% от годишния им оборот, строителството остава най-висковият сектор през 2016 г. Затрудненията, произтичащи от забавянето в икономическото развитие на Китай, придружени от несигурностите, породени от паричната и фискална политика на САЩ, със сигурност ще имат негативен ефект върху цялостното икономическо развитие на региона. Това намалява доверието както в частните инвестиции, така и в покупките на жилища. В допълнение, задълженията сред домакинствата остават високи в страни като Австралия, Тайланд, Сингапур, Малайзия и Южна Корея. Това би могло до доведе до спад в покупателната способност на домакинствата, особено ако лихвените проценти продължават да растат, както в Щатите.

Индустриалното машинопроизводство и електрониката са друг уязвим сектор. И тук процентът на респондентите, отчитащи високи нива на просрочени плащания, е много висок – 32%. По всичко личи, че 2017-та ще бъде поредната високорискова година за сектора. Циклични фактори сочат спад в търсенето през останалата част от годината, отново поради ниската активност на Китай и по-слабото капиталово потребление на страните от Азиатско-тихоокеанския регион Знаците за пренасищане на китайския пазар и значителното фрагментиране на пазарите се очаква да засили конкуренцията. Освен това връщането на дефлационния натиск на основните пазари в региона, включително и в Китай (където инфлацията в производителността намалява от февруари насам), може още повече да намали маржовете.

Изглежда рисковете от неплащане са се увеличили и в ИТ сектора, като по-висок процент от анкетираните през 2016-та (68%, в сравнение с 63% през 2015-та) признават, че усещат повишение на просрочените плащания. Макар металите да остават един от най-високорисковите сектори, тяхното представяне през 2016 г. се засилва поради възстановяването цените на суровините. Все пак през 2017 г. този сектор ще продължава да изпитва трудности. Икономиката на Китай вече започва да показва признаци на забавяне и властите прилагат мерки за охлаждане на имотните спекулации. Това може да доведе до повторно намаляване при цените на металите, което почти сигурно ще се отрази и на маржовете.