Конференция за иновациите в бизнеса

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е организатор и домакин на Третата научна конференция на тема „Иновациите: двигател за икономическия растеж – 2015”, която ще се проведе на 26 октомври.

Тази година научният форум е посветен на постигнатите резултати от изпълнението на проект „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и се осъществява от ВУЗФ в партньорство с Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.

Научната конференция ще бъде открита от посланика на Израел в България Н.Пр. Ирит Лилиан и от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Акцентът на форума ще бъде поставен върху научните резултати в сферата на бизнес иновациите, по-специално на иновациите във финансовия сектор и във външнотърговската дейност. В дискусията ще се включат преподаватели, докторанти и изследователи от ВУЗФ, БАН и други университетски центрове. Гости на конференцията ще бъдат български и чуждестранни експерти, представители на държавните институции, на бизнеса и на академичните среди.

Още по време на първото си издание през 2013 г. конференцията се оформи като платформа за дискусия между бизнеса и правителството в областта на иновативните технологии, с конкретни инициативи, насочени към устойчивото развитие на бизнеса. В предишните два форума взеха участие авторитетни лектори от Австрия, Германия, Дания, Индия, Израел, Унгария, САЩ и др. Участниците се запознаха с общата рамка за устойчиво развитие на бизнеса в България, бяха представени утвърдени международни практики в тази сфера, като с представители на правителството се обсъдиха реални действия, подкрепа и стимулиране на инвестициите в иновации и нови производства.