fbpx Икономическият ръст ще продължава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономическият ръст ще продължава

Икономическият ръст ще продължава

През 2014 г. растежът на реалния БВП се очаква да достигне 1.6 % в ЕС и 1.2 % в еврозоната и да продължи да нараства и през 2015 г. Прогнозата за България предвижда растеж на БВП от 1.7% за 2014 г. и 2.0% за 2015 г. Това прогнозира Европейската камисия.

Естествено търсенето на вътрешния пазар ще се превърне в основен двигател на растежа. Разходите на потребителите постепенно ще подпомогнат растежа, тъй като реалните доходи нарастват вследствие на по-ниската инфлация и стабилизирането на пазара на труда. Активизирането на инвестициите — например в областта на оборудването и строителството — ще продължи да подпомага растежа. Ролята на нетния износ се очаква да намалее през прогнозния период. Очакваната безработица за страната през 2015 г. е 12.5%.

Най-голямата опасност за растежа е нова загуба на доверието поради застой на реформите. Освен това се усеща нарастване на усещането за несигурност относно условията отвън. От друга страна обаче предприемането на структурни реформи може да доведе до по-бързо от предвиденото възстановяване.