fbpx Имаме 3 подсектора в земеделието за привличане на инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме 3 подсектора в земеделието за привличане на инвестиции

Три подсектора за привличане на инвестиции в земеделието посочи днес заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров - производство на качествени вина, млекопреработка и преработка на плодове и зеленчуци по време международна конференция Създаване на транснационална мрежа „Преработка на селскостопанска продукция и храни”.
България има своите конкурентни предимства по отношение на климатичните и природни дадености за производство на земеделска продукция, както и дългогодишни традиции и е добре да се възползва ефективно от тях.

Инвестирането в съвместни начинания по отношение обработката, пакетирането и логистиката с партньори от държавите в Адриатико-Дунавския регион би довело до още по-успешни бизнес практики. Подобни проекти биха били полезни за осигуряване на устойчив териториален баланс на сектора в югоизточната част на Европа и би било стимул за развитие на мащабни публично-частни инвестиции. Темата за производството, качеството и безопасността на земеделските продукти и храните, в контекста на необходимостта от гарантиране на продоволствената сигурност, все повече се превръща в общ и изключително актуален приоритет и изисква обединяване на усилията и ресурсите на правителствата и бизнеса на национално и трансгранично ниво.

Икономиката е признала предимствата на бизнес кооперирането и свързването в клъстери, като средство за подобряване на производството и осигуряването на пазар на предприятията, чрез мащабни икономически дейности и достъп до нови технологични решения, заяви зам.-министърът в своето приветствие до форума.
Страните, които са се присъединили към проекта са Италия, Словения, Унгария, Румъния, България, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина.