fbpx Имигрантските фирми във Виена | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имигрантските фирми във Виена

 Много са хората, които гледат към централно европейските държави с надеждата, че там ще намерят своята реализация. И често ако си упорит, много работлив и имаш малко късмет – успяваш. Една от търсените локации е в сърцето на Европа – Виена. Оказва се, че там има сериозен брой малките имигрантски фирми с до 50 служители, които работят активно и то на „светло“. Тяхната работа има и значителен принос за Виена като бизнес локация, сочи проучване на тема "етнически икономики", направено от Изследователския институт Synthesis.

През 2011 г. в тези фирми са работили около 20 000 служители и са генерирали около 640 млн. евро добавена стайност. Заедно с едноличните търговци това са общо към 46 000 работни места. Европейската комисия в актуалния си план за действие препоръчва на държавите-членки да обърнат специално внимание на предприемаческия потенциал на тази група и да увеличат достъпа до информация и работа в мрежа.

Във Виена съществува специален център за безплатни консултации за имигрантски фирми на различни езици, като към момента консултантски услуги се предлагат на 14 езика!

В австрийската столица през последните 30 години броят на самостоятелно заетите предприемачи с неавстрийско гражданство се е увеличил над три пъти. През 2011 г. общо 26 200 живеещи в Виена лица с имигрантски произход бяха самостоятелно заети, което е 37% от виенските предприемачи.
В проучването са взети предвид само предприемачите, които са "господстващо самостоятелни", т.е. могат да се издържат чрез фирмата си. Те идват от над 130 различни страни, като начело са Словакия, Полша и страните на бивша Югославия.

Като цяло около 60% са от страните на Европейския съюз. Фирмите на имигрантите са един от стълбовете на виенската икономика, а хората са много образовани - 46,6% от самостоятелно заетите имигранти имат средно образование или равностойна и по-висока степен. Предприемачите имигранти обаче изкарват сравнително малко при годишен доход до 10 000 евро. Регионите, където най-много фирми се регистрират в кварталите Фаворитен, Отакрингр Рудолфсхайм, Нойбау и Леополдщад.

Може би не е изненада, че все още много имигрантски фирми работят в традиционните браншове като общественото хранене и търговията, но строителството ги догонва. Те са сравнително млади хора - между 24 и 44 години и това им позволява да използват все по-често иновативни концепции в работата си.

"Етнически икономики"
- 37% от фирмите са етнически (всеки трети самостоятелно зает)
- 18,5% фирми-работодатели
- 81,5% еднолични търговци
- 20 000 работни места за Виена
- 640 млн. добавена стойност
- 130 нации
- Водещи държави: Словакия, Полша, Сърбия, Черна гора, Косово, Македония
- Около 60% от самонаетите с имигрантски произход са от ЕС
- Топ браншове: обществено хранене, търговия, строителство
- Млади: преобладаваща възраст между 25 и 44 години
- 46,6% имат средно образование
- 72% имат доходи най-много до 10 000 евро на година

на снимката: Председателят на виенската Стопанската камара Бригите Янк и заместник-кметът Ренате Браунер с плакат на български