fbpx Високата инфлация се е отразила негативно на над 80% от българския бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Високата инфлация се е отразила негативно на над 80% от българския бизнес

През миналата година най-силно негативно влияние на българските компании е оказала високата инфлация – близо 83%  от МСП отбелязват като проблем скока в цените, а на второ място по негативно въздействие анкетираните са поставили политическата обстановка в страната – тя се е отразила неблагоприятно на 63,5 % от фирмите. На трето място по негативно влияние са класирани проблемите във веригите за доставки (57,6% от фирмите). 

Националното проучване, проведено от  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия показва още, че оценките на собствениците на малките и средните предприятия за развитието на бизнеса им по отношение на предлаганото портфолио от продукти и услуги, извършените продажби и позицията им на пазара в страната се запазват непроменени в сравнение с предишната година.

По отношение на позицията на МСП на чуждестранните пазари 58,6% от анкетираните посочват, че пазарният им дял остава без промяна. Въпреки това само на 25,7 %  от МСП саа регистрирали нарастване на печалбата през годината. 

Изследването сочи, че процентът на МСП, които са въвели някаква иновация е над 70, което значително надвишава очакванията и е основание за оптимизъм за развитието им. Най-висок е делът на осъществените продуктови иновации (40,6 %). Това е тясно свързано и с посоченото от анкетираните високо качество на продуктите и услугите като най-голямо конкурентно предимство на предприятията им. 

Най-сериозните проблеми, пред които са изправени предприятията по оценката на собствениците им, са липсата на квалифицирана работна ръка, високите цени на енергоносителите и високите цени на материалите и суровините. Липсата на квалифицирани служители е посочена като основен проблем за развитието на МСП  от близо 55 % от предприемачите. Този проблем е с потенциал за засилване, предвид нарастващото търсене на квалифициран персонал от всички икономически сфери, както и поради нарастващите и появяващите се нови изисквания и умения към тях.

Нужда от финансиране предприятията имат най-вече в областта на технологичната модернизация и експортната дейност. 

Въпреки динамичната обстановка 61,6% от малките и средните предприятия считат, че бизнесът им върви в положителна посока и запазват оптимистичните си нагласи за благоприятното му развитие през тази година.