fbpx Индивидуалното потребление ще раздвижи икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индивидуалното потребление ще раздвижи икономиката

Индивидуалното потребление ще раздвижи икономиката

Възстановяването на българската икономика ще се движи от индивидуалното потребление. За ускоряването на растежа България се нуждае и от повече инвестиции. В по-малка степен на възстановяването ефект ще оказва износът и брутото капиталообразуване. Това са сред основните изводи в последния тримесечен анализ на икономическия екип на УниКредит Булбанк.

Очакванията са, че през първото и второто тримесечие на годината ръстът ще бъде ограничен, а през третото и четвъртото икономиката ще ускори темповете си на възстановяване. Прогнозата за БВП през годината е за ръст от 1.7%, а за 2014 г. – за повишение от 2.8%.

Анализът за икономиката на страната сочи, че коефициентът на безработицата през първата половина на тази година няма да отчете забележителен спад. Очакванията са в края на годината безработицата да се понижи до 11.9% благодарение на фискалните стимули, подпомагащи растежа, сравнително по-високия износ и ускоряването на темпа на усвояване на средства от Европейския съюз.

Според икономистите краткосрочното забавяне на капиталовите потоци, насочвани към България и увеличената политическа турболентност, няма да имат негативни последствия върху дългосрочния капацитет на страната да привлича инвестиции. Това обаче е сценарий при успокояване на политическата ситуация след изборите.