fbpx 212 млн. лв безвъзмездната помощ за проекти по мярката за индустриалните паркове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

212 млн. лв безвъзмездната помощ за проекти по мярката за индустриалните паркове

Този месец отваряме по Плана за възстановяване и устойчивост пета процедура за кандидатстване – за развитие на индустриалните зони и паркове в България. Работим приоритетно, на пълни обороти, като успяхме да начертаем истинска стратегия, без да правим нещата на парче, с ясна визия за подкрепа на българската икономика. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на организираната от МИР национална среща „Индустриалните зони - растеж за общините и регионите“. На нея присъстваха близо 200 представители на местната власт и заинтересовани страни от цяла България. Събитието се проведе в София Тех Парк във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – за развитие на индустриалните зони и паркове в страната.

Бюджетът на процедурата е 212 млн. лв., като минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лв. По мярката ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие по четири направления – довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура като например зарядни станции за електромобили. Общественото обсъждане приключи на 23 март.

По първите две отворени процедури са подадени 10 200 проекти предложения. В момента се сключват договорите за изплащане на средствата на първите 953 подкрепени по ПВУ и първата процедура за „Технологична модернизация“, като същото предстои и за одобрените 1 599 фирми по втората за „ИКТ решения и киберсигурност“, посочи министърът. Той припомни, че до 15 май продължава и кандидатстването по мярката за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ за изграждане на фотоволтаични панели. Бюджетът по нея е 200 млн. лв., като финансовата помощ е от 75 000 лв. до 1 млн. лв. в зависимост от проекта. В петък, 7 април, бе обявена и четвъртата процедура за кандидатстване за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“, получен от Европейската комисия. Чрез нея ще бъдат инвестирани общо 118,5 млн. лв., с които ще се подкрепят компании, които разработват рискови нови технологии, продукти и услуги, като всеки проект може да получи до 2,5 млн. лв.

На срещата присъстваха още Атанас Пеканов – вицепремиер по управление на европейските средства, Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Илияна Илиева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (МИР), Анна Лютакова – директор на Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ (МИР), Павел Лисев – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете (МИР), Иван Церовски – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската банка за развитие (МИР), Христо Етрополски – заместник изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (МИР), Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (МИР). Всички те представиха възможностите за финансиране в техните структури по отношение на развитието на индустриалните зони и паркове.