fbpx Интернет банкирането е решението за вас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интернет банкирането е решението за вас

Интернет банкирането е решението за вас

Банкирането от офиса или дома чрез интернет е модерна банкова услуга, чрез която съвременният мениджър може да спести време и усилия, като същевременно извършва всички свои банкови операции по всяко време на денонощието, 7 дни в седмицата. Единственото необходимо условие е да има достъп до интернет и добра скорост на връзката.
Много добър пример за интернет банкиране е продукта на ПроКредит Банк - ProB@nking. Той е напълно безплатен за клиентите на банката. Tехническите изисквания, на които трябва да отговаря компютърът, от който се осъществява връзката с ProB@nking, са минимални.
ProB@nking притежава редица характеристики, които го правят предпочитан за много потребители пред традиционното банкиране.
Виртуалните документи, които по принцип се ползват в интернет банкирането, обикновено са изработени съгласно БУС стандартите и са абсолютно еднакви с хартиения носител, който клиентът би попълнил. Улеснение за клиентите е създаването на собствени картотеки с контрагенти, използването на които минимизира риска от грешка.
Системата за електронно банкиране дава възможност да се проследяват наредителите и бенефициентите на получените и извършените преводи по всички сметки в банката
Ако потребителят е управител на фирма, той може да определя различни нива на достъп на служителите си до получаваната информация и извършваните транзакции в съответствие с техните длъжности.
За фирмите с големи обеми платежни документи по-усъвършенстваните системи за интернет банкиране, каквато е и системата на ПроКредит Банк, предлагат модул, който позволява създадените от техния счетоводен софтуер платежни документи да бъдат импортирани в интернет банката, което спестява време и елиминира риска от грешка.
ProB@nking е система с максимална защита на банковата информация. При регистрация се задават потребителско име и парола, които са известни само на лицето, регистриращо се в ProB@nking, и му осигуряват достъп до системата. За допълнителна сигурност изпращането на платежни нареждания е защитено с ТАН код (транзакционнен авторизационен номер). Това е уникален, еднократно валиден код, използван за подписване на документ или на група документи при изпращането им към банката.

Чрез ProB@nking бързо и лесно могат да бъдат извършени следните банкови операции:
Платежни нареждания в лева към други банки.
Платежни нареждания в лева към клиенти
на ПроКредит Банк.
Платежни нареждания към бюджета.
Искания за незабавно инкасо към РУСО/СУСО.
Покупко-продажби на валута.
Платежни нареждания в чужда валута към клиенти на други банки.
Платежни нареждания в чужда валута към клиенти на ПроКредит Банк.
Приемане на платежни документи от файлове.
Други (Декларация по чл.7 ал.8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, Молба).
Справочната база, която ProB@nking обхваща, включва следните банкови услуги:
Справки за движенията по сметките, регистрирани в ProB@nking.
Дневни извлечения по сметки, регистрирани в ProB@nking, с всички реквизити на извлечение, получено в офиса на Банката.
Информация за актуалните валутни курсове на ПроКредит Банк и фиксирания курс на БНБ.
Текущ лихвен бюлетин на Банката.
Актуална тарифа на Банката.
Информация за достъпите до системата.
Банките кореспонденти.
Картотеки с контрагенти за левови и валутни
плащания.
Електронна поща със системни съобщения и
актуална информация за новите продукти на банката.

 

Facebook коментари