fbpx Как БГ софтуер помага за управление на човешките ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как БГ софтуер помага за управление на човешките ресурси

Как БГ софтуер помага за управление на човешките ресурси

По време на годишната среща на приятелите на HeRMeS®, Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика каза: „ Системата за управление за човешки ресурси в HeRMeS® вече е достатъчно зряла, достатъчно дълго на пазара и достатъчно всеобхватна – тя гладко автоматизира всички процеси по УЧР, а навлизането на селф-сървисите увлича и дава възможност за пълноценно участие на целия ръководен състав в реализирането на политиките по управление на човешки ресурси. Засвидетелствам своята благодарност към вас за това, че изисквате и настоявате. Ние разпознаваме и зачитаме вашите предложения. Едно от големите предимства за българските клиенти е, и ще остане, независимо колко нови страни прибавяме към тези, които използват HeRMeS® , че ние сме разработчик и внедрител на системата. Пътят от вашите изисквания до реализация им е много кратък. Това е особено важно за сложните изисквания и специфики, които отразяват вашето вътрешно фирмено ноу -хау, които ви дават предимство по отношение на УЧР”

По време на Срещата Павел Петров, методолог на системи за УЧР от ТехноЛогика, представи изключително модерните функционалности, които правят по – лесни и ефективни процесите по управление на човешкия капитал – „Подбор“, „Обучение“ и „Оценка на представянето“. HeRMeS® изцяло автоматизира тези дейност, като ги стандартизира, запазва пълната им история, елиминира нуждата от съхранение на документи на хартиен носител и предоставя достъп до необходимата информация, както на мениджъри, така и на служители. Модулът „Оценка на представянето“ дава възможност за управление на цялостен компетентностен модел и е изграден върху философията на превръщане на стратегическите цели в оперативни и индивидуални такива.

Голям интерес и дискусия породиха презентациите на дългогодишни клиенти на HeRMeS®, които демонстрираха реални резултати от неговото внедряване и използване. Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси и администрация“ на „Софарма Трейдинг“ разказа как българската система HeRMeS® помага за цялостния поглед върху всички основни функции в областта на управление и развитие на човешките ресурси(УРЧР) в компанията и как успява да защити инвестициите в нея пред финансистите от мениджмънта – със стратегия за УРЧР, която се основава на тезата, че ефективното управление на човешкия капитал помага на бизнеса и води компанията напред.

Друг HR директор, Мариана Зънзова от Coca-Cola HBC България пък представи как се трансформира функцията човешки ресурси при тях - отново с фокус върху ролята на стратегически партньор на бизнеса.
Системата за управление на възнагражденията в Мобилтел бе демонстрирана от Теменужка Мицова, началник отдел „Управление и възнаграждение на представянето”, която отбеляза, че използването на модул „Плащания“ и селф-сървис „Възнаграждения“ на HeRMeS®, значително намалява времето за обработка и изчисляване на параметри, оказващи влияние върху бонусите, гарантира точност и коректност на данните и изчисленията, осигурява прозрачност на информацията.
И тази година бяха раздадени традиционните отличия на потребителите на HeRMeS®. Списъкът на фирмите, които бяха отличени за 10 годишно използване на системата е дълъг – Актавис България ( „Балканфарма – Дупница“, „Балканфарма –Разград“, „Балканфарма-Троян“), АДИС, ПрайсуотърхаусКупърс България, „Солвей Соди“ АД, РОКА България, БНП Париба България, Райфайзенбанк.

Ето какво сподели Владимир Високомогилски, ИТ мениджър на „Актавис Оперейшънс“ по повод десетгодишното партньорство с ТехноЛогика: „ Имаме взаимоотношения с ТехноЛогика от 2000 г. когато беше взето решение за внедряване на HeRMeS®, след проучване на няколко системи. Практиката показва, че това беше правилно решение. Системата притежава всички необходими функционалности за покриване на HR процесите в компаниите. Доволни сме от начина, по който беше извършено внедряването – бързо, качествено, а формите и допълнителните функционалности се разработиха от съвместни екипи, което беше добър вариант– следващите 10 г. ние имахме много добре подготвени екипи, които се справяха успешно, без да ангажират много специалистите по поддръжката. Обучението беше на много високо ниво и надхвърляше обхвата на проекта. Не бихме се поколебали да мигрираме към новата версия, както и убедено препоръчваме HeRMeS® на други компании“.