fbpx Какви са минималните работни заплати в ЕС от 1 януари 2022 г.? В България са най-ниски | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Какви са минималните работни заплати в ЕС от 1 януари 2022 г.? В България са най-ниски

От 1 януари 2022 г. 21 от 27-те държави - членки на ЕС, имат национални минимални работни заплати. Изключение правят Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция. Въз основа на равнищата си в евро тези 21 държави членки могат да бъдат разделени на три основни групи. 

Месечни минимални работни заплати под 1 000 EUR - в 13 държави от ЕС, над 1 500 EUR - в 6 държави

21-те държави — членки на ЕС, които имат национални минимални работни заплати, могат да бъдат разделени на три основни групи въз основа на равнищата им в евро.

През януари 2022 г. 13 държави членки, разположени в източната и южната част на ЕС, са имали минимални работни заплати под 1 000 EUR на месец:

България (332 EUR), Латвия (500 EUR),

Румъния (515 EUR), Унгария (552 EUR),

Хърватия (624 EUR), Словакия (646 EUR),

Чехия (652 EUR), Естония (654 EUR),

Полша (655 EUR), Литва (730 EUR),

Гърция (774 EUR), Малта (792 EUR) 

Португалия (823 EUR).

В Словения (1 074 EUR) и Испания (1 126 EUR) минималните работни заплати варираха малко над 1 000 EUR на месец, докато в останалите шест държави членки минималните работни заплати бяха над 1 500 EUR на месец: Франция (1 603 EUR), Германия (1 621 EUR), Белгия (1 658 EUR), Нидерландия (1 725 EUR), Ирландия (1 775 EUR) и Люксембург (2 257).

За сравнение, през януари 2022 г. федералната минимална работна заплата в Съединените щати е била 1 100 EUR.

По-малки разлики в минималните работни заплати, след като разликите в ценовите равнища бъдат премахнати

В анализираната група от 21 държави членки най-високата минимална работна заплата е почти 7 пъти по-висока от най-ниската. Различията обаче са значително по-малки, след като бъдат взети предвид разликите в ценовите равнища. Когато са изразени в стандарт на покупателна способност (СПС), минималните работни заплати в държавите членки с по-ниски равнища на цените стават относително по-високи в сравнение с тези в държавите членки с по-високи равнища на цените. 

Чрез премахване на ценовите разлики минималните работни заплати варират от 604 СПС на месец в България до 1 707 СПС в Люксембург, което означава, че най-високата минимална работна заплата е почти 3 пъти по-висока от най-ниската. Въз основа на това е възможно да се разграничат две основни групи: група 1 с национална минимална работна заплата над 1000 СПС и група 2 с национална минимална работна заплата под 1000 СПС.  

Група 1 включва Люксембург, Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Ирландия, Словения, Испания, Полша и Литва. Техните национални минимални работни заплати варират от 1 038 СПС в Литва до 1 707 СПС в Люксембург. Докато група 2 включва Румъния, Португалия, Малта, Хърватия, Гърция, Унгария, Чехия, Естония, Словакия, Латвия и България. Националните минимални работни заплати за тази група варират от 604 СПС в България до 949 СПС в Румъния.

Всички страни кандидатки и потенциални кандидатки с национална минимална работна заплата принадлежат към група 2, като равнищата на минималната работна заплата варират от 401 СПС в Албания до 888 СПС в Черна гора. Съединените щати (СПС 920) принадлежат към група 2.