fbpx Какво ще е влиянието на праговете за минимален осигурителен доход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво ще е влиянието на праговете за минимален осигурителен доход

Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проучване на оценките, мненията и представите за влиянието на системата от минимален осигурителен доход (МОД) върху неформалната икономика като социално икономическо явление и нейните проявления. С оглед разнопосочните влияния, които МОД биха могли да имат върху неформалната икономика, при изследването ще бъдат потърсени отговори на въпроси свързани с това дали е необходимо ли е МОД да бъдат регионално диференцирани.

Каква би била реакцията на работодателите при евентуална отмяна на МОД - ще се приближат до осигуряване върху реални доходи или масово ще осигуряват върху минималната работна заплата. Какво друго трябва да се направи при отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху реални доходи (например, да се криминализира укриването на осигуровки, да зачестят ревизии по аналог и т.н.). Какви са представите на работодателите за изработването на механизъм, позволяващ отчитането в МОД на обективните икономически тенденции и реалности.

На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда.