fbpx Къде е България в Топ 500 компании в ЦИЕ? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Къде е България в Топ 500 компании в ЦИЕ?

Къде е България в Топ 500 компании в ЦИЕ?

През 2018 г. икономическата активност в региона на ЦИЕ продължи солидната си експанзия, която започна през 2017 г. Това се отнася особено за Полша, Унгария и Латвия, които записаха темпове на растеж на БВП близо 5%. Други страни имат по-слаб темп на растеж, най-вече Румъния, Естония и България. Въпреки разликите между страните, общият икономически растеж в региона на ЦИЕ остава стабилен с 4,3% през 2018 г., след 4,6% през 2017 г. „Основните двигатели на растежа бяха частното потребление, увеличаването на инвестициите в основни активи, както и износа, който беше по-малко динамичен от преди, но все пак се разширява, въпреки забавянето на Еврозоната“, коментира Еуджен Аническу, управител на Кофас за България и Румъния.

Международната компания за кредитно застраховане представя единадесетото си годишно проучване на най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface CEE Top 500. Тя класира бизнеса по оборот и допълнително анализира други факти като броя на заетите лица, сферата на дейност на компаниите, сектори и пазари, както и представя новите кредитни оценки на Coface. Икономическото развитие на топ 500 в ЦИЕ е представително за тенденциите на пазара в целия регион.

„Анализите показват, че икономическата среда е била благоприятната за 500-те най-големи компании в региона, резултатът от което са по-високите приходи", обяснява Деклан Дали, главен изпълнителен директор на Coface за Централна и Източна Европа. Кумулативният оборот на всички 500 компании е нараснал със солидните 9,6% до 698 милиарда евро. 78,8% от изброените фирми отбелязват подобрения в приходите (в сравнение с 80% през 2017 г. и 63% през 2016 г.). „Въпреки това различни предизвикателства доведоха до намаляване на нетната печалба с -1,6% до 30 милиарда евро. Ниската безработица и намаляващото работещо население водят до недостиг на работна ръка, което се превърна в основно предизвикателство за компаниите по отношение на ежедневните операции и потенциалната експанзия. Не само нарастващите заплати, но и нарастващите разходи увеличават оперативните разходи на компаниите, което като краен резултат намалява печалбите. Конкуренцията става все по-интензивна, което води до ниски маржове, които не могат да компенсират по-високите разходи“, добавя Дали.

Най-големият бизнес в региона е в Полша, като общия оборот, нараства от година на година. Водещите компании в топ 500 на Coface са добре познати от предишни издания на класацията. Полският нефтопреработвател и търговец на бензин PKN Orlen остава непобедим на върха с 15% увеличение на оборота. Чешката Skoda Auto (2-ри), мултинационалната нефтена и газова компания MOL Унгария (3-ти) и търговецът на дребно Jeronimo Polska (4-ти) защитиха позициите си от предходната година, всички с увеличение на приходите.

Автомобилният сектор остава силен в топ 10, представен от известни марки като чешката Skoda Auto (2-ри), Volkswagen Slovakia (5-ти) и Audi Hungaria (7-ми). В сравнение с предходната година, Volkswagen Slovakia се покачи в класацията благодарение на стабилното увеличение на оборота си от 37,5%. Audi Hungaria също отбеляза умерено увеличение на приходите с 1,1%.

Трите ключови сектора, представени от най-големите компании в региона (автомобилостроене и транспорт, нефт и газ, неспециализирана търговия), продължават да представляват почти 60% от общия генериран доход. Всички индустрии обаче допринасят за нарастването на оборота, като основният принос е на енергийният, автомобилостроителният и търговският сектор.

Секторът на автомобилостроене и транспорт загуби водещата си позиция от предходната година. Приходите нарастват + 7.6%, докато нетните печалби спадат с -11.7%. По-слабите резултати на автомобилния и транспортния сектор в сравнение с предходната година отразяват глобалния спад на този сектор. Той страда от циклично забавяне, повишен протекционизъм и структурни индустриални промени, включително инвестиции в иновации и промени в поведението на потребителите. Секторът обаче остава основна икономическа опора за региона.

Нетните печалби показват положително развитие само за някои сектори, като се увеличават между 4,6% (дървесина и мебели) и 41,9% (неспециализирана търговия). Строителният сектор отново беше този, който изпитваше най-големи затруднения, с нетна загуба от -146%, въпреки че приходите в сектора се увеличиха с 10.6%.

„Ограниченията в предлагането, включително недостигът на работна ръка, високото използване на капацитета, увеличаващите се разходи и влиянието на външно забавяне (пряко и косвено) тревожни компаниите, които оперират в ЦИЕ. Очаква се потреблението на домакинствата да остане основният двигател на растежа, въпреки че ограничено ускоряване на инвестициите в дълготрайни активи и по-слабият износ ще намали растежа на БВП. Въпреки това мащабът на забавяне ще бъде ограничен: Coface прогнозира, че средният ръст на БВП в региона на ЦИЕ ще отслабне до 3,6% през 2019 г. и 3,2% през 2020 г.“, заявява Грегорж Шиелевич, регионален икономист на Coface за Централна и Източна Европа.

 

Facebook коментари