fbpx Очаква се свиване на строителния сектор в ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Очаква се свиване на строителния сектор в ЕС

Очертава се предизвикателна перспектива в строителния сектор в Европа в средносрочен план и вероятно свиване на активността. Такива са очакванията на експертите от Кофас на фона на високите цени на суровините, разходите за енергия и заплати и повишените лихвени проценти.

Прогнозата идва въпреки положителните данни, които отчита секторът през първото тримесечие на годината. За този период производството в строителството в ЕС нараства с 2,3% в сравнение с последното тримесечие на 2022 г. Това се случва въпреки спада от 1,9% между март и февруари 2023 г., но е приблизително на същото ниво на активност през двете години. Отчетеният ръст се дължи главно на изоставането на проекти, подписани преди посочения период и ранното реализиране на големи инвестиционни планове на ЕС.

След нахлуването на Русия в Украйна, активността в сектора спадна както при сградното строителство (основно жилищно), така и при гражданското (инфраструктурни проекти) до август 2022 г.  Разходите за строителство в Европа обаче се покачиха още преди събитията на Изток поради проблемите с веригите за доставки, възникнали след глобалния локдаун. Разрешенията за строеж започнаха да спадат бързо след началото на войната -  11% по-малко през последното тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия период през 2021 г.

На фона на това Европейската централна банка повиши основния си лихвен процент осем пъти със 400 базисни пункта от юли 2022 г. до юни 2023 г. Това увеличение, комбинирано с  мрачните икономически перспективи, доведе до спад на жилищните кредити с 38% през първите три месеца на 2023 г. спрямо миналата година.

Рисковете

С намаляване на натиска върху световната верига за доставки, някои инфлационни фактори са отслабнали през 2023 г. в сравнение с 2022 г. Въпреки това, цените на цветните метали и енергийните суровини все още са с над 50% по-високи през първото тримесечие на 2023 г. (в сравнение с 2019 г.) и се очаква да останат на тези равнища. Освен това, независимо от факта, че реалните заплати най-вероятно ще останат отрицателни през 2023 г., номиналните такива все пак се очаква да нараснат значително през 2023 г. (5,3% в еврозоната според прогнозата на ЕЦБ), което ще се отрази пряко на номиналните разходи за строителство – очакванията за тях са, че ще останат високи през 2023 г.

Въпреки че между март 2022 г. и същия период за 2023 г. лихвените проценти са се увеличили повече от два пъти, последиците от повишенията на основните лихвени проценти на ЕЦБ не са напълно отразени в последните данни, като повишението с 50 базисни пункта на 22 март е само частично видимо в данните за март, както и повишението с 25 базисни пункта през май и през юни.

Повишаването на лихвените проценти има ясен ефект върху търсенето на кредити за покупка на жилище, което намалява вече четири последователни тримесечия според проучване сред кредитните служители на ЕЦБ. Последните две тримесечия на настоящата година всъщност  показват по-големи свивания в сравнение със същия период през 2022 г., отколкото по време на Голямата финансова криза от 2007-08 г. Това е видно и от проучванията на потребителското доверие, които продължават да показват, че потребителите се колебаят да направят големи покупки в краткосрочен или средносрочен план. Намаляващото търсене доведе до забавяне на пазара за жилища – сделките за продажба на жилища бяха между 8-11% по-малко през последното тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия период година по-рано в няколко страни. В този контекст, в някои страни от ЕС се наблюдава спад на цените на жилищата с 4-5% на годишна база през април 2023 г.

В допълнение към повишаването на лихвите, банките също затягат кредитните стандарти както за корпоративни, така и за жилищни покупки от домакинства.

Очаква се строителната дейност в Европейския съюз да се свие тази година с оглед намалените разрешителни за строеж, покачващите се разходи за строителство, по-скъпото и ограничено финансиране, както и пониженото търсене на жилища.

Всички тези фактори влияят на рентабилността на строителните компании. Маржове на нетната печалба на регистрираните компании в строителството и водопроводните инсталации спадат в пет последователни месеца от 6,5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. до 2,8% през първото тримесечие на 2023 г.