fbpx Холандска програма за сътрудничество в мениджмънта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Холандска програма за сътрудничество в мениджмънта

Холандска програма за сътрудничество в мениджмънта

етикети

Netherlands Management Cooperation Programme (NMCP) е програма за фирмено коопериране, създадена по идея на съюза на работодателите в Холандия. Тя се финансира от бюджета на холандското правителство, а изпълнението й се следи от Министерството на икономиката на Холандия. Дългосрочната цел на NMCP е да създава полезни и практични бизнес контакти между холандски компании и фирми от Европа и света. В момента програмата е изключително активна в страните от Централна и Източна Европа, като половината от проектите се реализират именно там.
Стратегията на NMCP за 2005 г. предвижда 25% от всички проекти на цялата програма да бъдат свързани с постигане на реален бизнес резултат.


Вече 27 години холандски експерти от различни сфери на бизнеса и икономиката посещават чужди фирми, като им оказват специализирана експертна помощ във всички фирмени дейности - финанси, пазари и маркетинг, производство, управление на човешките ресурси, стратегия и развитие на фирмата, преструктуриране и сливане, партньорство с чужди компании и т.н.
Престоят на експертите в страната се поема от фирмите, a основните разходи - джобни и транспорт - изцяло от NMCP.
Експертите
Това са специалисти, които са постигнали сериозни резултати на своите позиции в много сфери на икономиката и социалния живот, в областта на селското стопанство, в търговията и промишлеността, в обслужването и управлението както в държавния, така и в частния сектор. Обикновено това са хора, които са допринесли в значителна степен за развитието на компаниите и организациите, в които работят.
Холандските експерти идват по желание на български предприемачи у нас. Те не просто консултират ръководството на фирмата, а участват активно в разрешаването на конкретен проблем, стават част от екипа на компанията, ангажират се изцяло с работата, като крайната им цел е да се постигне практичен, прагматичен резултат.
"Българските предприемачи трябва да са наясно, че без сериозно отношение към работата по време на проекта и инициативност не се стига до желани резултати", коментира Маргарита Каишева, представител на програмата за България.
Дългосрочното общуване и поддържане на бизнес контакти между експерта и посетената от него фирма са в основата на философията на NMCP
Ето защо, след като специалистът се върне в Холандия, той не прекратява връзката си с фирмата у нас, а продължава да работи върху конкретни задачи, които естествено са предварително договорени с българския мениджър. По този начин и двете страни се ангажират с това как фирмата да се развива и да печели нови позиции на пазара.
Освен безплатнoто експертно съдействие, коeто NMCP предоставя, програмата дава възможност на българските фирми да посетят Холандия и там да осъществят контакти с холандски партньори. За това помага специалистът, който придружава българския предприемач по време на посещението в страната на лалетата, като съдейства за бъдещо сътрудничество с представители на бизнеса там.
Според програмата консултираните фирми у нас имат шанс да изпратят на практически курс свой служител в Холандия за допълнителна квалификация. Това се обсъжда и дискутира предварително от специалиста и ръководството на българската фирма, в това число и точно кой ще бъде изпратен на обучението.
Кандидатите
Фирмите, които могат да кандидатстват по програмата, са малки и средни предприятия от различни сфери на икономиката (вж. карето). Единственият документ, който трябва да се подготви, е попълнен формуляр, взет от местната организация на NMCP в България. В него се посочват името на фирмата, нейната дейност и най-важното - квалификацията на необходимия и експерт, както и какъв е конкретният проблем, който ще се решава.
Програмата изисква от фирмата да има поне начален опит в своята област. Тя не изпраща експерти в стартиращи предприятия, изключение правят фирми, които имат добре развита основна дейност и се насочват към нова.
"Обикновено програмата отхвърля искания на компании, които са формулирани като: "намерете ни партньор или финансиране", допълва Маргарита Каишева. Практиката и досега показва, че много от българските фирми търсят консултантска помощ на специалисти за проблеми, свързани с енергоспестяване и екологично производство.
Преди да се изпрати готовият формуляр в Холандия, Маргарита Каишева е човекът, към когото предприемачите могат да се обръщат и да задават своите въпроси относно програмата, възможностите и процедурата по кандидатстването.
Срокът, в който се разглежда искането на фирмите, е около седмица, а експертът се изпраща 2-3 месеца след получаване на формуляра.
При първото си посещение специалистът трябва да остане в българската фирма най-малко пет дни. Времето на престоя му изцяло зависи от компанията и нейните нужди. В началото в рамките на една или две седмици той може да консултира ръководството на предприятието, а след това при второ или трето посещение, ако е необходимо, да остане 4-6 седмици. Програмата дава възможност експертът да посети българската фирма четири пъти. Разходите на специалиста при пето посещение, ако има такова, се поемат от българската компания. Хората, които обикновено се изпращат да консултират фирмите, владеят английски, немски, френски и испански език. При положение че компанията не разполага със служител, който да владее един от посочените езици, наема преводач, като тези разходи са за нейна сметка.

За контакти:
Холандска програма за
сътрудничество в мениджмънта
Маргарита Каишева
тел.: 02/ 870 34 95, 02 718878
e-mail: mborisova@bitex.com