fbpx Китайски бизнесмени търсят български партньори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Китайски бизнесмени търсят български партньори

Възможности за инвестиции в страната ни представи заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща с представители на делегация от китайски град Чунцин, водена от Сион Лин, заместник-директор на Комисията по външна търговия и икономика в гр. Чунцин. „Китай е наш първостепенен партньор в Азия. Налице е отличен политически диалог между двете страни, като усилията ни са насочени към установяването на контакти и развитие на партньорство не само на централно ниво, но и с отделните китайски провинции”, каза зам.-министърът. Той изрази надежда за активизиране на икономическите връзки между България и Китай и отдаде важно значение на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В тази връзка Любен Петров подчерта като изключително приоритетното за страната ни насърчаването на китайските инвестиции в области, в които имаме традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност като автомобилостроенето, машиностроенето, електроника и електротехника, информационни и комуникационни технологии. „Бихме искали да привлечем китайски компании да инвестират в българските индустриални зони. Приоритетен проект, по който работим за привличането на китайски инвеститори, е Икономическа зона – Божурище, защото за нас е важно потенциалните ни партньори да могат да се възползват от предимствата на България като мост между огромния пазар на Европейския съюз”, допълни зам.-министър Петров. Като място за среща между българските научни среди и китайските компании, той определи научно-технологичния парк „София Тех Парк”, към когото китайските делегати проявиха особено голям интерес.

На срещата Любен Петров подчерта, че съществуват български стоки, които са известни на пазарите в Азия и биха могли да присъстват по-осезаемо на китайския пазар като киселото мляко, българските вина, етеричните масла, продукти от машиностроенето и електротехниката. „Българското вино все още присъства слабо на китайски пазар, но по отношение на Чунцин имаме добър пример в лицето на българска компания, която от години продава успешно на местния пазар”, допълни той.

Фокус в състоялата се среща бяха и предимствата на България като бизнес среда. „Като член на Европейския съюз, страната ни предоставя безпрепятствен и безмитен достъп до пазара на ЕС”, каза зам.-министърът. Той заяви, че със своето географско положение, с прилагането на най-ниски данъчни ставки в ЕС и чрез конкретните мерки по стимулиране и насърчаване на инвестициите, България е сред най-добрите дестинации за бизнес в Европа.

По време на срещата г-н Сион Лин потвърди, че посещението в България има за цел да намери проекти за икономическо сътрудничество, инвестиции, туризъм и бизнес начинания, както и да се намерят необходимите партньори за по-нататъшно сътрудничество и да се установят конкретни и трайни бизнес контакти. В тази връзка той и водената от него делегация са представили пред Министерство на икономиката Споразумение за сътрудничество между България и град Чунцин. „Министерство на икономиката има Меморандум за сътрудничество с 5 китайски провинции. Ще го разгледаме внимателно и ще го съгласуваме на правителствено ниво”, каза зам.-министър Петров и изрази убеденост, че Чунцин ще е следващата провинция, с която ще имаме подписан Меморандум за сътрудничество.

Китай традиционно е най-големият търговски партньор на България в Азия.

Съгласно българската митническа статистика, за периода януари-декември 2012 г. стокообменът нараства с 29% в сравнение с 2011 г. и се равнява на 1738.5 млн. щ.д., от които български износ 761.5 млн. щ.д. (+88.2%) и внос от Китай 977.0 млн. щ.д. (+3.6%). През 2012 г. Китай се нарежда на второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС.

През 2013 г. стокообменът между България и Китай достига 1.888 млрд. щ.д. (увеличение от 8.6% спрямо 2012 г.), от които български износ за Китай 868 млн. щ.д. (ръст от 14%) и внос от Китай 1.020 млрд. щ.д. (ръст от 4.4%).

През 2014 г. двустранната търговия възлиза на 1874.0 млн. щ.д. (-0.76% спрямо 2013 г.), от които български износ за Китай 714.6 млн. щ.д. (-17.68%) и внос от Китай 1159.4 млн. щ.д. (+13.64%). Най-голямо значение за спада в износа ни за Китай за разглеждания период има намаляването на стойностните обеми на следните стокови групи: рафинирана мед и медни сплави, медни руди и техните концентрати, отпадъци и отломки от мед; табла, конзоли пултове, шкафове и други уреди за управление или електрическо разпределение. За 2014 г. Китай се нарежда на трето място след Турция и Сингапур сред експортните ни партньори извън ЕС.

По данни на НСИ, за периода януари-юни 2015 г. стокообменът между България и Китай достига 1508.9 млн. лева (860.6 млн. щ.д.*,), от които български износ за Китай 542.5 млн. лева (309.4 млн. щ.д.*) – увеличение от 7.8% спрямо същия период на 2014 г., и внос от Китай 966.4 млн. лева (551.2 млн. щ.д.*) - ръст от 18.6% спрямо същия период на 2014 г.). През разглеждания период Китай заема второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС.