fbpx Kомпаниите губят 70% от парите си, инвестирани в обучения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Kомпаниите губят 70% от парите си, инвестирани в обучения

Kомпаниите губят 70% от парите си, инвестирани в обучения

Методът 70-20-10 и промените в нагласите и очакванията на мениджмънта и служителите бяха едни от опорните точки-провокатори по време на XVII Конференция на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ).

„Очакванията се промениха. Компаниите вече не искат от вас да осигурите само обучение. Сега те очакват да осигурите представяне.“ - с това, Алфред Ремиц Изпълнителен Директор на Витам Едюкейшън и основател на няколко консултантски компании в сферата на обучението и представянето, хвърли ръкавицата на земята пред аудиторията.

За да може да осигурим ефективно представяне, трябва да сме наясно с пътя, през който ще минат хората, които учим, а именно – обучение, прилагане на знания, затвърждаване.

Според проучване от 2012 година, близо 50% от компаниите не са доволни от резултатите, постигнати на база на обученията в компанията. Проучване на „CEB“ показва, че представянето на служителите се подобрява само с 4% на база на методите на обучение в „класната стая“, при минимална цел на мениджмънта 27%.

Успехът в цифри говори - 70% учене на работното място, 20% неформално учене, 10% формално учене.

Защо само 10% за класната стая и какво драстично промени света през последните 30 години?

Нека се замислим колко процента от знанията, необходими за ежедневната ни работа съхраняваме в мозъка.

Според проучване на Американеца Робър Кели, през 1986 година за 75% от ежедневно необходимата ни информацията сме разчитали на личните си архиви в мозъка. През 1996 година този процент драстично намалява до 20%, а 2006 пада до 10%.

Тези резултати са в следствие от наличието на все повече достъпна ИНФОРМАЦИЯ днес. Това, съотнесено към бизнеса, е равно на: нон-стоп появя на иновации, по-висока продуктивност, висококонкурентен пазар, по-добре информиран потребител.

И обратно към класната стая...

За да стигне до ползата от нея, Алфред Ремиц назова 5-те основни момента, когато човек учи:

  • Когато човек учи нещо за първи път

  • Когато иска да научи повече

  • Когато се опитва да приложи знанията си и/ или да ги запомни

  • Когато нещо се обърка, или не се получава

  • Когато нещо се променя

Запазено място в класната стая имат само първите два случая: когато човек учи нещо за първи път и когато иска да научи повече.

Останалите 70+20% остават за ученето на работното място през използването на различни технологични инструменти, през споделянето на опит и успешни практики с колеги и партньори и всичко това - организирано в ясна система за управление на представянето.

 

Facebook коментари